Smidig integration viktigast vid val av affärssystem

Nästan vartannat svenskt företag funderar på att byta affärssystem inom de kommande tre åren.

Smidig integration viktigast vid val av affärssystem 1Det viktigaste kriteriet kommer då att vara att affärssystemet medger en smidig integration med andra system.

Många företag är även positiva till molnbaserade affärssystem där få ser säkerheten som ett problem. Allt enligt en undersökning från affärssystemleverantören Xledger.

I en undersökning från Xledger bland svenska tjänsteföretag, visar det sig att 3 av 10 företag anser att smidig integration med andra system (exempelvis CRM, inköp, lager) är det viktigaste vid val av nytt affärssystem. Den näst viktigaste attributen är möjligheterna till automatisering av de löpande processerna (22 %).

– En smidig integration mellan affärssystemet och övriga system ger företag en nödvändig flexibilitet i en omvärld som förändras allt snabbare. Det gäller att säkerställa att man har uppdaterad realtidsinformation och automatiserade flöden inom till exempel försäljning, projekt och CRM så att alla får samma beslutsunderlag i organisationen, säger Thomas Falk, vd på, Xledger i Sverige.

Undersökningen visar även att företagen är positiva till molnbaserade affärssystem, 31 procent har ett molnbaserat system idag och 38 procent kommer överväga det vid nästa utvärdering. Endast 28 procent är oroliga för säkerheten i molnbaserade system.

– Molnbaserade lösningar är generellt säkrare än om företaget skulle tillhandhålla ett eget datacenter med motsvarande tjänster. Hoten och mängden försök till intrång och spionage ökar regelbundet samt att innovationsförmågan är relativt stor inom de kretsarna. Det är inte en om fråga om du drabbas utan snarare när kommer du drabbas, oftast helt omedveten att intrång pågår.  Men det finns sätt att minska möjligheterna till dataintrång. Ha tydliga och arbetsrutiner och en god kontrollförvaltning av lösenordshantering för kritiska system och nyckelpersoner i bolaget. Inventera din IT-miljö och rangordna affärsrisk vid intrång i bolagets olika system och tredjepartslösningar, säger Thomas Falk