Smartare datoranvändning privat och på företaget

IT-hoten ökar i takt med att nya digitala lösningar och teknologier sätts i användning.

Smartare datoranvändning privat och på företaget 1Skaparna av skadliga virusprogram och malwares ligger hela tiden säkerhetslösningarna hack i häl och bara för att man använder de senaste metoderna är ett företag, eller en privatperson, ändå inte säker.

Tillsammans med uppdaterade säkerhetslösningar måste man använda all form av IT på ett smart sätt. De största säkerhetsriskerna för ett företag är ofta medarbetarna själva då de inte är tillräckligt upplysta och kunniga om säkerhetsriskerna inom IT. De kan också vara andra familjemedlemmar som använder din dator och att ständigt upplysa och förespråk säkert internetanvändande är nyckeln till att bibehålla en säker IT-miljö.

Starkare säkerhetskultur för företag

Alla som erbjuder eller arbetar med tjänster via nätet måste ha en stark digital säkerhet. Det ligger nämligen inte bara i företagets bästa, utan även i kundernas. Hanterar man personuppgifter och känslig information är det väsentligt att den inte sprids eller nås av otillåtna användare.

Sedan GDPR trädde i kraft har de flesta företag ökat sina IT-kunskaper och skärpt hanteringen, men det är viktigt att kontinuerligt upplysa om nya tekniker och nya säkerhetsrisker. Genom korta, men ofta förekommande, utbildningar kan man snabbt och enkelt upplysa anställda om hur de kan bidra till att öka IT-säkerheten. Ha tydliga riktlinjer för vad man får och inte får använda företagets digitala enheter till. Det kan vara ett stort säkerhetshot om en anställd använder sociala medier, besöker spelplattformar eller laddar ned privata filer på arbetsdatorn.

Ett smartare privat datoranvändande 

Vi tenderar att vara mindre försiktiga med våra privata enheter än de vi använder i arbetet. Men VPN och starka antivirus- och identifieringsprogram är inte tillräckligt. Man måste undvika att utsätta sin dator eller mobil för risker. Detta kan man göra genom att endast besöka pålitliga webbsidor och plattformar. Man ska vara försiktig med att acceptera vänförfrågningar på sociala medier som Facebook från personer man inte känner och man ska helst undvika att öppna mejl från okända avsändare med uppmaningar om att klicka på vissa länkar. Om man behöver uppge uppgifter av olika slag på en plattform eller webbsida ska man se till att den vidtar säkerhetsåtgärder genom att använda starka brandväggar och säkerhetsprotokoll som RSA 128-bitskrypteringar. Det här gäller vare sig det är en plattform för olika bordsspel och spelautomater på nätet eller för massiva onlinespel och rollspel som World of Warcraft och LoL. Alla programvaror ska gå lika enkelt att ta bort som att installera. Som en extra säkerhetsåtgärd ska man se till att inga uppgifter (lösenord, mejl och betaluppgifter) sparas automatiskt.

Om ni är flera som använder samma dator är det viktigt att alla användare följer ovannämnda säkerhetssteg. Det är viktigt att prata om riskerna och berätta att man exempelvis alltid bör besöka sidor som börjar på http:// och använda sig av öppna nätverk med försiktighet. Man bör tänka efter innan man loggar in med personuppgifter när man är uppkopplad på ett okänt nätverk och mobilsurfen bör vara förstahandsvalet.

Det är viktigt att prata om datasäkerhet och upplysa alla anställda om vad som är och inte är OK att göra på arbetsplatsens datorer. Det är med relativt enkla medel man kan öka datasäkerheten och nästintill eliminera både förseningar och eventuella intrång.