Smarta algoritmer sätter agendan för framtidens ekonomifunktion

Fintech-företaget OpusCapita lanserar ny tjänst för full automatisering.

Smarta algoritmer sätter agendan för framtidens ekonomifunktion 1
Karl-Henrik Sundberg, Presales Executive Lead, Cash Management på OpusCapita

Även om företag idag använder Robot Process Automation (RPA) för att effektivisera sina finansiella processer, lämnar tekniken mycket kvar som måste hanteras manuellt. Det ledande Fintech-företaget OpusCapita lanserar nu en automatiseringslösning, som kan matcha alla typer av finansiella processer och transaktioner med hjälp av avancerad maskininlärning. Initialt fokuserar man på kundfordringar och fakturor.

Den nya lösningen innebär nästa steg i graden av automatisering, bortom det traditionella tillvägagångssättet baserat på kodade automatiseringsregler. Avancerade algoritmer, drivna av maskininlärning och långt driven analys av data, gör det möjligt att uppnå en mycket hög grad av automatisering. Även i en komplex miljö som innefattar flera olika ERP-system, banker och betalningsmetoder.

– Alla företag oavsett bransch eller storlek bör fokusera på att automatisera så mycket av sina finansiella processer som möjligt. Vi måste våga ta ett strategiskt grepp och behålla initiativet i företagets finansiella processer och se på de traditionella ekonomiprocesserna på ett nytt sätt.

Möjligheterna är stora att dels utveckla befintliga processer, dels identifiera nya områden som kan automatiseras baserat på processens specifika behov, säger Karl-Henrik Sundberg, Presales Executive Lead, Cash Management på OpusCapita

Företag kan hantera matchningsprocessen för olika typer av transaktioner i ett enda verktyg. De typiska utmaningarna med att söka data i flera olika system och processa betalnings och referensinformation, som mottas helt separat från själva betalningen kan automatiseras och anpassas fullt ut till de egenskaper som redan finns hos företaget.

– Hantering av kundfordringar och avstämningar av inkommande fakturor är fortsatt ett område där manuellt arbete är regel snarare än undantag. Det är inte hållbart i en digital ekonomi. Det förbrukar en ansenlig tid, energi och arbete. Genom att minska andelen rutinartat manuellt arbete ökar vi motivationen bland medarbetarna, vilket skapar förutsättningen för en kontinuerlig processutveckling, säger Karl-Henrik Sundberg.

Flera projekt körs redan i samarbete med OpusCapitas ledande internationella kunder.

Men lösningen är lika användbar för små och medelstora företag.

– Företag, oavsett storlek eller bransch, som har centraliserat sina finansiella processer kan uppnå stor affärsnytta med den här lösningen. När de inkommande betalningarna är många och heterogena och informationen om dem knapp, öppnar intelligent matchning nya möjligheter att automatisera de finansiella processerna, säger Karl-Henrik Sundberg.

När inkommande betalningar matchas skapas en aktuell vy över vilka kunder som betalat vilka fakturor. De smarta algoritmerna gör att kundkontakten inte skadas av onödiga påminnelser och notifikationer.

– I värsta fall kan långsam matchning av fakturor och kundfordringar förhindra ytterligare försäljning. Kundens kreditgräns kan tyckas ha överskridits och företag fryser deras konto, även om fakturorna har betalats sedan länge. Du har helt enkelt inte hunnit eller klarat av att hantera transaktionerna på rätt sätt, säger Karl-Henrik Sundberg.