Hem Säkerhet Smart AI sätter ljuset på dolda värden

Smart AI sätter ljuset på dolda värden

Publicerat av: Redaktionen

Vi lever mitt i en snabbt föränderlig och komplex data-centrerad värld, driven av maskininlärning.

Smart AI sätter ljuset på dolda värden 3Nästa industriella revolution möjliggörs av Smart-AI, mjukvara som tillhandahåller beslutsgrundade rekommendationer och gör det möjligt att upptäcka värden i verksamheten vi inte visste fanns.

Hittills har vi fokuserat på att överleva istället för att investera i förbättring. Företag har släckt den brand som brinner intensivast för stunden. Få strategiska beslut av en ledare idag är farligare än att inte investera i nya tekniska lösningar. Nyckeln till att förbli konkurrenskraftig ligger i full centralisering, ett ökat fokus på en förbättrad kundupplevelse och ett kontinuerligt arbete som syftar till att endast använda en plattform med full transparens och visibilitet över företagets kassaflöde och finansiella processer, nästan i realtid.

Det gör det möjligt för företag att börja anamma nya lösningar med en hög grad av avancerad maskininlärning, så kallad Smart AI.

Syftet är att skapa verkligt affärsvärde

Centralisering handlar egentligen om att standardisera data, harmonisera processer och system och föra samman transaktioner till samma tidszon, struktur och format. En stor skillnad idag, som ett resultat av den snabba utvecklingstakten, är mängden data vi nu har kraften och möjligheten att analysera.

Genom maskininlärning kan vi analysera historiska data och göra det möjligt att förfina och öka effektiviteten av befintliga processer. Därmed kan affärsvärden identifieras, som företagen inte visste fanns. Manuella processer som exempelvis att kontera leverantörsfakturor, kan idag göras betydligt effektivare och med högre grad av noggrannhet med maskininlärning än vad som är manuellt möjligt.

Undvik att bli offer för dina egna overhead-kostnader eller bedrägerier

Många av de grundläggande finansiella processerna hanteras fortfarande manuellt. Det innebär att de saknar den nödvändiga möjligheten till skalbarhet. Affärsutmaningen idag för ekonomichefer och andra nyckelbefattningshavare inom finans är bristen på insyn i vem som har rätt att genomföra betalningar, föråldrade IT-system, en uppsjö av olika bankkonton i flera länder runt om i hela världen, och finansiella policys som feltolkas eller ignoreras.

I en global koncern med flera tusen bankkonton kan det vara svårt att få en överblick över tillgängligt kapital. Det är inte heller realistiskt att begära dagliga manuella rapporter från dotterbolagen.

Det är sedan länge bevisat att programvara är bättre på att hitta och identifiera mönster i stora datamängder än människan. I fråga om betalningsbedrägerier kan avancerad maskininlärning även göra det omvända, det vill säga upptäcka ovanliga mönster i historiska betalningar.

Dessa mönster kan vara komplexa eller till och med enkla men ändå osynliga för det mänskliga ögat. En smart programvara kommer att varna människan om potentiella anomalier innan betalningarna släpps till banken, och därmed innan skadan har skett.

Enligt en undersökning från det internationella konsultföretaget PwC* utsätts en fjärdedel av företagen i Norden för cyberbrottslighet. Det är den näst vanligaste formen av ekonomisk brottslighet efter traditionella bedrägerier och förskingring. Även om mognadsgraden varierar stort mellan företag, måste vi alla ha som målsättning att stärka vår digitala säkerhet och ha rutiner för regelefterlevnad och kontroll. Det här möjliggörs genom att både logga och lagra digitala fingeravtryck, lagra historiska data och aktivera Smart-AI för att upptäcka ovanligt beteenden och betalningsmönster genom att lära av historiska data.

Det första steget i denna resa är att centralisera och skapa ett enda system som gör att du kan hantera all cash management och finansiella processer i samma ekosystem.

En informerad arbetsstyrka står redo för Smart AI

Organisatoriska aspekter av en digital transformation glöms ofta bort. Vi måste förklara fördelarna med ny teknik och förankra syftet bland medarbetarna. Genom att centralisera våra finansiella processer tar vi ett första steg till en förstärkt arbetsstyrka där människa och maskin arbetar sida vid sida och skapar verkligt värde för din verksamhet.

Kompetens inom ny teknik, att veta hur man arbetar på ett agilt och interagerat sätt, och hur man drar nytta av rekommendationen från de intelligenta maskinerna, kommer bli skillnaden mellan vilka företag som klarar av att ställa om till den digitala ekonomins ökade krav.

Att implementera Smart AI blir meningslöst om vi inte samtidigt gör våra medarbetare medvetna och bekanta med den nya teknologin. Vi måste satsa på utbildning bland företagen för att behålla, förbättra och utveckla våra finansiella processer på ett sätt som är bäst för hela arbetsstyrkan. Därmed utnyttjar vi också den fulla potentialen och affärsfördelarna den dramatiska AI-drivna utvecklingen ger i den digitala ekonomin.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>