Småföretagarnas Riksförbund väljer Skandia för gruppförsäkring

Småföretagarnas Riksförbund har efter en upphandling valt Skandia som leverantör av gruppförsäkring för sina 30 000 medlemmar.

Skandia vann affären på en mycket bra och Småföretagarnas Riksförbund väljer Skandia för gruppförsäkring 1prisvärd produkt samtidigt som det fanns en lyhördhet för Småföretagarnas behov.

– Det är jättekul att Småföretagarna väljer Skandias gruppförsäkring. Jag ser det som ett kvitto på att Skandia har ett mycket bra grupperbjudande som ligger i framkant och är väl anpassat för småföretagare. Som småföretagare är det viktigt att ha ett bra försäkringsskydd vid till exempel sjukdom, olycksfall och dödsfall, säger Monica Reinel, kundansvarig på Skandia.

I gruppförsäkringen ingår bland annat:

  • Privatvårdsförsäkring som ger snabb tillgång till vård, för att på kortast möjliga tid komma tillbaka till arbetet
  • Olycksfallsförsäkring som ger ersättning för kostnader och bestående men
  • Livförsäkring som vid dödsfall ger ekonomisk trygghet till efterlevande

Skandia har en strategisk inriktning mot företagsmarknaden och småföretagare är en grupp som många gånger saknar rätt försäkringsskydd. Skandias uttalade målsättning är att möta de behoven med anpassade lösningar inom tjänstepensions-, trygghets- och riskförsäkringar.

– Vi inom Småföretagarna är mycket måna om att erbjuda våra medlemmar ett riktigt starkt trygghetspaket eftersom de saknar det skydd som en anställning många gånger medför, säger Leif Svensson, ordförande Småföretagarnas Riksförbund.

Upphandlingen genomfördes av förmedlarbolaget Försäkringsutveckling AB (FUAB).

– Skandia var det försäkringsbolag som var mest lyhörda för Småföretagarnas behov tillsammans med en mycket bra och prisvärd produkt. Vi tror också att Skandia är det försäkringsbolag som vi tillsammans med kan jobba fram mervärden som gagnar medlemmarna, säger Stefan Lundhall på FUAB.