Slutanvändarna på TrustRadius gav M-Files en Top Rated-utmärkelse för 2020 i kategorin programvaror för innehållshantering för företag

Den intelligenta plattformen för informationshantering fick högsta leverantörsbetyg för produktens skalbarhet och sannolikheten för fortsatt användning.

Slutanvändarna på TrustRadius gav M-Files en Top Rated-utmärkelse för 2020 i kategorin programvaror för innehållshantering för företag 1
Maria Carballosa, CMO på M-Files, välkomnar den stora kundfeedback som erhållits via Trust Radius.

M-Files Corporation – det intelligenta informationshanteringsföretaget – presenterade i dag nyheten att TrustRadius – den mest betrodda webbplatsen för recensioner som baseras på feedback och bedömningar från slutanvändare – har rankat M-Files som en av de bästa programvarorna för innehållshantering för företag. M-Files fick en av de högsta övergripande rankningarna och fick bland annat toppbetyg för produktens skalbarhet (10,0) och sannolikheten för fortsatt användning (10,0). Den ledande lösningen för intelligent informationshantering fick dessutom några av de högsta betygen för prestanda, tillgänglighet och onlineutbildning.

– Köparna kan välja mellan ett stort antal system för innehållshantering för företag, sade Megan Headley, VP of Research vid TrustRadius. – M-Files fick utmärkelsen Top Rated som helt och hållet baseras på feedback från företagets kunder. Användarna som recenserade M-Files framhöll programmets styrkor med att kombinera hanteringen av dokument och metadata i en enda plattform samt stödet för avancerade automatiserade arbetsflöden.

TrustRadius recensenter lovordade M-Files användning av metadata som ”gjorde det enkelt att hitta filer” och berömde mångsidigheten och integrationen med andra program, till exempel Microsoft Office 365.

En recensent omnämnde M-Files som ett ”superbt dokumenthanteringssystem” och beskrev plattformen som intuitiv att använda. En annan recensent nämnde M-Files behörighetsinställningar, de snabba sökmöjligheterna i databasen och den automatiserade lagringen, och rekommenderade plattformen till företag som ”tänker ansöka om ISO-certifieringar eller arbetar med att uppfylla (efterlevnads)standarder”.

– TrustRadius recensioner av M-Files är extremt värdefulla för beslutsfattare inom B2B-verksamheter eftersom användarna delar med sig av sina erfarenheter om hur vår intelligenta plattform för informationshantering stöder viktiga verksamheter vid globala företag inom en mängd olika branscher, sade Maria Carballosa som är chief marketing officer vid M-Files. – Vår Top rated-status är resultatet av att en stor mängd recensenter har gett vår plattform mycket goda rekommendationer och har beskrivit sin framgångsrika användning av M-Files lösningar för hantering av dokument, projekt och affärsprocesser samt för att uppfylla krav på regelefterlevnad.

Plattformens användning av metadata omnämndes ofta som en framträdande funktion. En användare skrev att ”Den metadatadrivna lösningen skiljer sig från andra system och hjälper användarna på ett mycket smidigt sätt. Ingen behöver komma ihåg var något finns – bara vad de letar efter.”

M-Files fick höga betyg för sin ”spårbarhet och versionskontroll” och en recensent konstaterade att ”M-Files spårar varje ändring av både själva dokumentet och dess metadata. Detta är viktigt vid granskningar och för att kunna ha versionshistoriken lättillgänglig.” Användaren berömde även lösningen för att vara ”extremt anpassningsbar” och göra det möjligt att skapa egna vyer eller gemensamma företagsvyer för en grupp dokument.

Användarna berömde slutligen plattformens möjligheter att hjälpa deras organisationer uppfylla och efterleva standarder för regelefterlevnad, till exempel kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001, de internationella miljöledningsstandarderna i ISO 14000 och de brasilianska standarder som utfärdas av ABNT.

M-Files utnyttjar metadata för att automatiskt indexera och organisera dokument efter typ, till exempel kontrakt eller fakturor, men även efter kunder, projekt, ärenden och andra grundläggande egenskaper eller kännetecken som är viktiga för organisationen. Det hjälper till att fastställa den relevans och de sammanhang som är viktiga för att komma åt och hantera information, oavsett om denna lagras i M-Files, på andra lagringsplatser eller i andra affärssystem.

M-Files intelligenta metadatalager (IML) utnyttjar artificiell intelligens (AI) för att leverera en enkel och enhetlig upplevelse som gör det möjligt att hitta, komma åt och hantera information i såväl M-Files som i andra system och på andra lagringsplatser. M-Files hanterar information både i molnet och lokalt, till exempel i nätverksfilresurser, SharePoint, Salesforce, OneDrive för företag, Box, Dropbox, OpenText och Amazon S3.

M-Files erbjuder AI-baserade informationshanteringslösningar för Microsoft Office 365. Du får tillgång till färdiga lösningar för dokumenthantering, styrning och efterlevnad som integreras helt sömlöst i de välkända Office 365-programmen. M-Files ger användarna åtkomst till företagsinformation direkt via gränssnitten i Microsoft Teams, SharePoint Online och Outlook. Användarna får direkt åtkomst till data som lagras på en mängd olika externa lagringsplatser och i affärsprogram, till exempel lokala filresurser, fildelningstjänster, äldre ECM-system samt CRM- och ERP-program, utan att behöva migrera några data.