Skandias placeringsutsikter – Stimulansfesten går mot sitt slut

De senaste åren har centralbankerna i allt högre grad styrts av marknaden. Börsfall har botats med mer stimulanser och räntehöjningar har skjutits allt längre på framtiden.

Nu ser det ut som om stimulansfesten har nått sin kulmen och det talar för att mer börsturbulens är att vänta, enligt Skandias rapport Placeringsutsikter.

IT-Finans.se
Maria Landeborn sparekonom

– Svenska sparare har fått en god avkastning på sitt kapital hittills i år, och vi tycker att den som är mer aktiv i sitt sparande mycket väl kan ta hem en del av årets vinst, säger Skandias sparekonom Maria Landeborn.

Att utvecklingen varit så god beror på att Riksbanken urholkat värdet på svenska kronan, och att värderingarna har stigit. Aktiernas tid är inte över, men mycket talar för att mer börsturbulens är att vänta och då kommer det att uppstå bättre köptillfällen.

Marknaden behöver skickas på avvänjning efter långvarig stimulansfest
Sedan finanskrisen har centralbankerna stått i rampljuset med makt att såväl lyfta som sänka världens börser. Stimulansfesten har pågått i åratal, men 2017 väntas inflationen stiga och den nominella tillväxten att öka vilket gör det svårt att motivera en lika expansiv penningpolitik. Det betyder att marknaderna kommer att behöva skickas på stimulansavvänjning efter många års festande.

– Hur långsamt stimulanserna än trappas ner riskerar det att skapa turbulens på marknaden, men i ett längre perspektiv är det sunt. Om centralbankerna fortfarande är festens mittpunkt när nästa lågkonjunktur kommer är vi illa ute. För alla sparare gäller det att ha en portfölj man är bekväm med även när börsen går ner, säger Maria Landeborn.

Bästa valen bland aktier och räntor
I en miljö med nollräntor säger det sig självt att räntesparande knappast kommer att göra någon rik. Trots det är det en nödvändig del i portföljen eftersom det bevarar kapital om börsen vänder ner. Korta räntefonder är bästa valet idag, särskilt i en miljö där räntorna stiger vilket slår betydligt hårdare mot obligationsfonder.

I vår ranking av världens aktiemarknader hamnar Japan och Pacific fortsatt i topp. Medan värderingarna på världens börser ser höga ut, utmärker sig den japanska marknaden genom att vara historiskt billig. På andra plats hamnar vår långsiktiga tillväxtmarknadsfavorit, Asien. Rankingen sker med hjälp av en värdeindikator som bygger på tre faktorer – hur börsen har utvecklats på lång och kort sikt, aktievärderingar och vinsttillväxt. Ett långsiktigt sparande bör bygga på en kombination av ränte- och aktiesparande på flera olika marknader.