Skandiabanken i Norge valde Atea och Basefarm

Skandiabanken i  Norge har valt Atea och Basefarm som leverantörer av IT-driftstjänster i samband med att banken blir fristående från Skandias övriga bankverksamhet.

Förvaltningsavtalet ingår i Skandiabanken ASAs strategi för att växa på den norska marknaden. Avtalet är ett viktigt inslag i den process där företaget separeras från sitt moderbolag och under förra året noterades på Oslobörsen.

”De nya leverantörerna passar vår moderna plattform och ger oss möjlighet att utveckla nätbanken i linje med bb0e7a59be7dba08_800x800arkundernas önskemål . Vi valde Atea och Basefarm på grund av den flexibilitet och kvalitet som genomsyrar deras leverans” , sägerMagnar Øyhovden, VD på Skandia ASA.

Det ingås ett separat avtal med vart och ett av de två företagen . Båda avtalen har en löptid på fem år med möjlighet till förlängning.

Avtalet med Atea omfattar all drift och support av Skandiabankens kontorsplattform . Basefarm skall ta hand om driften avSkandiabanken i Norge’s banksystem och affärsapplikationer . Båda avtalen innebär implementationsprojekt utöver driftsavtal och både leveranserna kommer att vara i drift i slutet av 2016.

”Detta är ett viktigt avtal för Atea i ett för oss spännande marknadssegment” , säger Steinar Sønsteby , koncernchef på AteaASA .

”Bank- och finanssektorn är högt prioriterad av Basefarm . Avtalet med Skandia b anken i Norge bekräftar att vi gjort helt rätt saker i arbetet med att positionera oss i denna sektor” , säger Grethe Viksaas, VD på Basefarm .

Basefarm och Atea har samarbetat för att lämna ett gemensamt erbjudande till Skandiabanken i Norge.