Skandia Time Global utsedd till årets bästa branschfond

Fondmarknaden har utsett Skandia Time Global till årets bästa branschfond 2016.

Skandia Time Global utsedd till årets bästa branschfond 1
Annelie Enquist, vd på Skandias fondbolag

Fonden har avkastat 24,34 procent under 2016 och presterat en genomsnittlig årsavkastning om 23,96 på fem år. Fonden investerar inom sektorerna telekom, information, media och entertainment.

– Vi är mycket glada och stolta över utmärkelsen. En avkastning på drygt 24 procent 2016* är mycket starkt och det är bara att gratulera alla sparare som gjort ett klokt val av fond, säger Annelie Enquist, vd på Skandias fondbolag.

Skandia Time Global har visat på en stark historisk avkastning. Fonden har också en historik av att hitta vinnande bolag inom sektorerna telekom, information, media och entertainment.

– Fonden fångar på ett bra sätt digitaliseringen som nu är en stark kraft i många branscher. Vi ser att detta kan vara globalfonden för framtiden, avslutar Annelie Enquist.

Fondmarknadens motivering årets bästa branschfond

I en kategori där många olika branschinslag förekommer har vi utsett en fond som placerar huvudsakligen inom teknologisektorn och uteslutande i stora bolag, i stora marknader och vars risk ligger i genomsnittet för sin kategori. Fonden har, trots större nedgångar i vissa placeringar, lyckats att erövra förstaplatsen vilket vi ser som ett starkt tecken.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder.