Skandia sänker avgiften på internettecknad traditionell försäkring

Genom traditionell försäkring får spararna möjlighet till både god avkastning och garanti.

Nu sänker Skandia avgiften på internettecknad traditionell försäkring. Avgiften sänks från 0,7 till 0,5 procent från och med 1 februari 2017. Produkterna som berörs är Skandia sänker avgiften på internettecknad traditionell försäkring 1Kapitalförsäkring Allt i Ett och Gåvoförsäkring Allt i Ett.

Avgiftssänkningen gäller för nya och befintliga kunder. För befintliga kunder gäller sänkningen nya insättningar som görs från den 1 februari 2017.

– Det är glädjande att vi kan erbjuda en trygg sparform till ett ännu konkurrenskraftigare pris. Vi ser kontinuerligt över våra avgifter i relation till kostnaderna för att våra kunder och tillika ägare ska få bästa möjliga produkt till bra pris, säger Liselotte Apelqvist, chef för sparprodukter liv på Skandia.

Traditionell försäkring erbjuder ett tryggt sparande med garanti, god riskspridning och låg avgift. Dessutom möjliggör Skandias portfölj tillgång till investeringar i onoterade aktier, råvaror och infrastruktur för vanliga sparare.