Skandia delar ut 24 miljarder till kunderna

Som ett resultat av flera års framgångsrik kapitalförvaltning delar Skandia ut 24 miljarder kronor i återbäring under 2019 till kunderna med traditionell förvaltning.

Skandia delar ut 24 miljarder till kunderna 1
Frans Lindelöw, vd och koncernchef på Skandia.

Det resulterar i en genomsnittlig återbäringsränta under 2019 på 6,1 procent.

De senaste 15 åren har återbäringsräntan varit 6,1 procent i genomsnitt.

– Skandia levererar en hög återbäringsränta i år igen. Vi har under flera år bedrivit en framgångsrik kapitalförvaltning och levererat 6,1 procent i genomsnittlig återbäringsränta de senaste 15 åren. En långsiktig hög återbäring skapar förutsättningar för trygga pensioner, säger Frans Lindelöw, vd och koncernchef på Skandia.

Den höga återbäringen är ett resultat av lyckosam kapitalförvaltning över tid och en väl balanserad portfölj med flera olika tillgångsslag, däribland en stor andel onoterade tillgångar och långsiktiga investeringar.

– Skandia har under många år haft alternativa investeringar som ett fokusområde. Givetvis har den goda utvecklingen på börsen i år bidragit till en god avkastning, men våra investeringar inom fastigheter, infrastruktur och private equity har resulterat i mycket bra avkastning under en lång period. Att Skandia levererat en hög återbäring under flera år i rad visar att vår traditionella förvaltning är en trygg och bra sparform för långsiktigt sparande, säger vd och koncernchef Frans Lindelöw.