Skandia börjar erbjuda bolåneränta ned till 1,09%

Skandia förbättrar bolåneerbjudandet för kunder med tjänstepension i bolaget.

Skandia börjar erbjuda bolåneränta ned till 1,09% 1Nya och befintliga tjänstepensionskunder med 3 månaders bindningstid på sina bolån premieras med en ränta ned till 1,09%.

– Med en ränta ned till 1,09 procent erbjuder vi konkurrenskraftiga bolån för nya och befintliga kunder. En fjärdedel av befintliga bolånekunder hos Skandia kommer att få vår bästa ränta, 1,09 procent. Vi erbjuder en trygg och transparent lösning för många bolånetagare med tjänstepension i Skandia. Med det nya erbjudandet räknar vi med att nå ut till ännu fler, säger Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia.

Skandia, som var först med en transparent prismodell på bolånemarknaden, förbättrar nu erbjudandet med ett helt nytt erbjudande för bolån. Prismodellen, som börjar gälla vid midsommar, belönar kunder med tjänstepension, dvs har du tjänstepension i Skandia får du en lägre boränta. Utöver tjänstepension spelar lånets storlek, belåningsgrad och sparande också in. Med maximal rabatt blir räntan 1,09 procent på 3 månaders bindningstid.

Den nya rabattmodellen kommer innebära att 7 av 10 av befintliga bolånekunder får en lägre ränta. Den rabatt kunden får ligger fast utan återkommande ränteförhandlingar och befintliga kunder får en sänkning utifrån den nya modellen.

– Det här är en större strategiförändring inom Skandia som knyter ihop människors två viktigaste privatekonomiska åtagande – bolån och pension. Vi är den enda aktören med en transparent prismodell som alltid ger en rabatt till sina tjänstepensionskunder. Vi lanserar ett väldigt förmånligt, tryggt och transparent erbjudande om man samlar sin tjänstepension och bolån hos oss på Skandia, förklarar, Frans Lindelöw, koncernchef.

Så fungerar Skandias rabattmodell för bolån

Den nya rabattmodellen gäller alla lån oavsett bindningstid. Skandias rabattmodell är som tidigare fullt transparent. Den ränta som erbjuds baseras på en modell med fyra steg:

1. Belåningsgraden på bostaden
2. Storleken på lånet
3. Om kunden har tjänstepension i Skandia
4. Privat sparande i Skandia

Lägsta räntan som kan erhållas är 1,09 % vid 3-månaders bindningstid.

Så blir de nya räntorna:

Bindningstid Listränta Ränta med maximal rabatt
3 mån 2,00% 1,09%
1 år 2,00% 1,09%
2 år 2,05% 1,14%
3 år 2,09% 1,18%
5 år 2,49% 1,58%a