Sjukfrånvaron ökar inom finans

Statistiska Centralbyråns statistik visar på ökad sjukfrånvaro inom finans.

Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån så har sjukfrånvaron ökat från 2,2 till 2,9 procent inom kategorin “kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.” mellan åren 2010 och 2015. Arbetsmiljön kan vara en av de faktorer som har en betydelse i ökningen. Eftersom yrken inom finans sällan leder till fysiska skador så kan man se det som en ökning inom psykisk sjukfrånvaro.sjukfranvaro

Mikael Skifte som är rehabiliteringskonsult på Stressmottagningen tror bland annat att psykiska orsaker ofta kan bero på att individen inte har en klar känsla av var hen är på väg.

— Det är för att människor inte har en tydlig riktning och vet var de är på väg i livet.  De får utmattningssyndrom och kan inte hantera trycket som de får på sig, säger Mikael Skifte, rehabiliteringskonsult på Stressmottagningen.

Han menar även att ansvaret inte enbart ligger på individen. Utan att ansvaret även är hos Försäkringskassan och arbetsgivarna.

— Många arbetsgivare ger inte heller det stöd som de anställda behöver, säger Mikael Skifte.

Utvärderingschef för försäkringskassan, Jan Larsson menar att de nu ser en skillnad på ökningen inom sjukfrånvaron.

— Vi tror att ökningen kommer att fortsätta, men just nu finns det tecken på att ökningen kommer att ske i lägre hastighet, säger Jan Larsson utvärderingschef för Försäkringskassan.