Sju steg som framåtblickande företag tar i sin digitaliseringsresa

[KÖNIKA] Teknologiansvarigas roll är idag viktigare idag än någonsin.

Sju steg som framåtblickande företag tar i sin digitaliseringsresa 1De måste hantera alltifrån nya förväntningar bland medarbetare till snabbt skiftande affärsmål i linje med förändringar på sin egen marknad  – och de är ansvariga för att implementera strategier för att företaget ska lyckas, både ur ett kundnöjdhetsperspektiv och ett affärsperspektiv.

På Okta arbetar vi nära teknologiansvariga på många av världens största organisationer och vi var intresserade av att se hur de hanterar dessa till viss del konkurrerande prioriteringar. För att ta reda på detta genomförde vi en studie baserad på svar från över 1 000 olika beslutfattare inom IT, säkerhet och teknologi, alla verksamma på globala företag med minst 1 miljarder dollar i intäkter. Resultaten gav oss en bra bild av vad som driver dessa företag. Detta är vad vi kom fram till.

Rapporten, Digital Enterprise Report, visar att teknologiansvariga utnyttjar nya affärsmöjligheter och ny teknologi, samtidigt som de fokuserar på säkerhet. Rapporten belyser och identifierar även några av de mer framåtblickande satsningarna hos dessa verksamheter. Investeringar i IaaS, digital transformation och agil applikationsutveckling och Zero Trust och starka autentisering var delar av de mönster som växte fram.

Hur ser en framåtblickande organisation ut?

Genom att bena ut hur dessa globala ledare svarade, så kunde vi måla upp en tydlig bild av hur ett framåtblickande företag ser ut. Nedan följer sju punkter som verksamheter som vill ha inspiration krig hur de ska agera i en värld där teknologi blir allt viktigare:

  • Inför molnapplikationer med ett hybridbaserat tankesätt: I allt större utsträckning inför stora organisationer molnapplikationer som komplement till sina on-premise-system. Medan 75% av de svarande kör åtminstone några applikationer i molnet, planerar de flesta stora företag att minst en tredjedel av deras applikationer ska köras on-premise. 62% hade nått över 30% av resan dit, vilket signalerar att även om mångas molnresor just har börjat, så har flera av dem redan kommit en bra bit på väg.
  • Öka IaaS-användningen: Att utveckla en portfölj av SaaS-appar är en bra indikator på att ett företag tänker framåt. Även applikationsutvecklingar i molnet indikerar ett genuint framåtblickande tankesätt. 60% av de svarande sa att de skulle utöka sin användning av IaaS under det kommande året, vilket tyder på att ett betydande antal av dem avser hantera sin infrastruktur i molnet.
  • Fortsatt digital transformation: Nästan en tredjedel av de svarande befann sig i tidiga skeden kring digital transformation och saknade konkreta planer. Samtidigt var hälften redan på god väg bli digitala och hade antingen börjat forma en plan eller hade redan inlett arbetet med att genomföra en formell strategi för att digitalisera sin verksamhet och teknologi.
  • Prioritera kundernas digitala upplevelser genom digital transformation: Företagens strävan efter transformation hade även fått även affärsmässiga konsekvenser – 19% av dem som aktivt arbetade för digital transformation framhävde kundupplevelse som den främsta drivkraften till att driva en digital strategi. Förbättrade digitala upplevelser lyftes fram som en betydande faktor för globala varumärken och deras kunder.
  • Omfamna smidig applikationsutveckling: De företag som har en strategi för digital transformation kan gynnas av att utnyttja de lösningar som omfamnas av startup-företag för att hjälpa dem att i snabbare takt utveckla och lansera nya tjänster. 85% av de respondenter som har investerat i digital transformation använder antingen containerisering, mikrotjänster, as-a-service-funktioner eller kontinuerliga leveranser för att möjliggöra smidig applikationsutveckling.
  • Anta en Zero Trust-strategi: Att bara förlita sig på förmodat pålitliga nätverk för anställda och partners räcker inte. Zero Trust-strategin påvisar att traditionella perimetrar är otillräckliga. Detta nya tillvägagångssätt möjliggör säker åtkomst oavsett plats, enhet eller nätverk – och 60% av respondenterna arbetade mot eller planerade att införa Zero Trust i sina säkerhetsrutiner.
  • Använd en stark MFA-metod: Med en bred och mångsidig uppsättning anställda, entreprenörer och partners måste stora organisationer anta kraftfulla metoder för multifaktorautentisering för att skydda användare och värdefull information. Av de starka faktorerna använde 54% av de svarande mjukvaregenererade engångslösenord, 36% använde fysiska och U2F-tokens, medan 30% använde biometriska faktorer. I slutändan illustrerar spektrumet av potentiella metoder hur omfattande säkerhetsstrategin kan vara, även bland globala företag.

Dessa punkter påvisar att teknologier och implementeras med hänsyn till ett antal olika kriterier, inklusive säkerhet, infrastruktur, applikationer och utveckling, samt att det finns strategiska drivkrafter för digitalisering. Många av de svarande arbetade med ett par av dessa teknologitrender, men hur många är genuint framåtblickande?

Sammantaget arbetar endast 41% av organisationerna aktivt med minst fyra av dessa punkter. Även om denna siffra kan tyckas låg bör man beakta att siffran hoppar upp till 86% när man endast tar hänsyn till två av de framåtblickande kriterierna. Skillnaden illustrerar den resa som den teknologiska processen utgör.

Allteftersom dessa globala företag fortsätter att se avkastningen av sina investeringar, kan det säkert förmodas att de kommer att fortsätta att söka efter nya innovationsmetoder. Okta kommer att finnas med vid deras sida för att göra det möjligt för vilken organisation som helst att använda vilket teknologi som helst.

Av: Mark Settle, CIO, Okta