Sju av tio seniorer surfar dagligen på mobilen

Nästan alla seniorer i Sverige (55+ år) äger idag en mobiltelefon.

Sju av tio seniorer surfar dagligen på mobilen 1Fyra av fem seniorer surfar på sin mobil och nästan alla av dem gör det dagligen. Det visar den senaste SeniorBarometern, en ny undersökning genomförd av medlemsföretaget Smart Senior, i vilken 7 500 svenska seniorer har medverkat.

Senaste SeniorBarometern, genomförd av medlemsföretaget Smart Senior, visar att nästan alla (99 procent) seniorer (55+ år) äger en mobiltelefon idag. 7 490 seniorer har medverkat i undersökningen, varav 4 044 stycken kvinnor och 3 746 stycken män.

4 av 5 surfar på mobilen

I undersökningen framkommer att fyra av fem (80 procent) seniorer surfar på sin mobil. 72 procent av seniorerna gör det dagligen. Av de seniorer som surfar på sin mobil uppger de allra flesta, 43 procent, att de surfar mindre än 30 minuter om dagen. 36 procent säger sig surfa mellan 30 minuter och en timme och 14 procent surfar mellan en till två timmar dagligen. 80 procent av seniorerna lägger alltså högst en timme per dag på internet vilket är långt under det internationella genomsnittet som är två timmar per dag.

– Skillnaden stavas främst sociala medier. Det är väl känt att ungdomar är de största användarna av kanaler som Snapchat, Instagram och WhatsApp även om Facebook har en äldre profil. Seniorerna har inte heller tagit till sig fenomen som ljudböcker, poddar eller streamad ljud och bild som YouTube eller Netflix, säger Mathias Lang, grundare av Smart Senior som står bakom undersökningen.

– Men det viktigaste är att de faktiskt har mobiler och att de använder dem för internet eftersom allt fler samhälleliga funktioner kräver det. Det är en viktig rättvisefråga och ett sätt att motverka isolering bland de äldre. Ur denna aspekt är undersökningens resultat mycket glädjande.