Singapore och dess växande ekonomi

Singapore är en av de minsta staterna i Asien. Det är samtidigt en av de nationerna i världen vars marknadsekonomi växer med stormsteg.

Singapore och dess växande ekonomi 1Singapores blomstrande ekonomi beror till stor del på tillverkningsindustrin, och framför allt tillverkningen av elektronik, läkemedelsutrustning och finmekanik, såsom datachips eller andra mycket små komponenter som används i elektronik. Landets PMI, vilket är ett index som granskar tillverkningen i ett land, har i 17 månader legat på över 50 procent, vilket indikerar att tillverkningen expanderar.

Dyr turism och billig elektronik 

De drivande faktorerna för Singapores ekonomi är förutom dess industrier, turismen. Singapore är ett omtyckt turistresmål för människor i Asien och övriga världen. Däremot anses det som ett av de dyraste resmålen i världen, och har haft den titeln i flera år. Men det ska inte låta resenärer avskräckas från att resa till denna asiatiska juvel. Man kan både bo, äta och upptäcka staden utan att tömma plånboken, och det är bara om man planerar att köpa bilar, eller andra varor – som även på andra platser i världen kostar mycket pengar, som man måste ta fram det stora checkhäftet.

Däremot ska man inte tveka när det kommer till att köpa teknik och elektronik. Kameror, datorer och annan teknisk utrustning är fördelaktig att köpa i staden – i alla fall så länge de har asiatiska märken som exempelvis Nikon, Huawei och Canon.

Utveckling och tillverkning

Singapore och dess växande ekonomi 2Trots att flera stora länder, som tidigare har ansetts som finansiella centrum, har haft några tuffa år har Singapores ekonomi fortsatt att växa. Dess BNP växte med över 5 procent förra året, och man räknar med att 2018 kommer att leverera höga siffror. Detta har lett att fler samarbetsavtal har bildats och förlängts mellan singaporianska och internationella företag. Nyligen meddelades det exempelvis att universitetet Nanyang Technological University i Singapore och LightLab hade förlängt sitt utvecklingssamarbete till år 2020. De påbörjade ett forskningssamarbete i slutet av 2014 och syftet är att fortsätta att utveckla bland annat UV-desinfektionsteknik och flerchipsteknik.

Däremot är Singapores exportstyrda ekonomi beroende av hur det ekonomiska läget ser ut i resten av världen. När finanskrisen kom 2009 sjönk landets tillväxt för första gången på flera år, just på grund av att andra nationer minskade importen av singaporianska produkter.

Internationella samarbeten

Trots att tillverkningsindustrin är den viktigaste sektorn för Singapore, är ca. tre fjärdedelar av industrierna utlandsägda eller drivs i samarbete med internationella företag. Bland annat har Tyskland och Singapore varit handelspartners under en lång tid, och nyligen ingicks det flera samarbetsavtal under en stor teknikmässa i Hannover. De innovationsdrivna länderna enades då om att bilda flera nya organisationer för att avancera tillverkningen och skapa smartare industrier. Den planerade tillverkningen kommer att fokusera på digitala teknologier, såsom dataanalys och artificiell intelligens.

Det finns även flera svenska företag och konsulter som arbetar med eller i Singapore. Det finns flera utbytesprogram mellan universitet och högskolor för de som studerar ekonomi, och man ser inga tecken på att Singapore kommer att tappa i popularitet, vare sig det gäller företag, studenter eller turism.