Sinch och Fortnox nya på listan över europeiska unicorns

De svenska mjukvarubolagen Sinch och Fortnox har seglat upp på listan över den växande skaran av teknikbolag i Europa som är värde över 1 miljard dollar.

Sinch och Fortnox nya på listan över europeiska unicorns 1Det visar GP Bullhounds årliga genomgång av Europas mest värdefulla teknikbolag i rapporten ”Titans of tech – Pandemic proof?”.

I Europa ligger Sverige på tredje plats med ett sammanlagt värde på 70 miljarder dollar för teknikbolag värda över en miljard dollar, efter Storbritannien med 87 miljarder dollar och Tyskland med 71 miljarder dollar.

2019 och 2020 fram tills idag har varit en viktig period för teknik som helhet, särskilt för det europeiska ekosystemet och covid-19-pandemin har ytterligare förstärkt detta.

Utan digital underhållning, konsumtion via nätet och flexibla arbetsplatser skulle känslan av isolering och utmaningarna från nedstängda samhällen ha varit mer akuta. Anpassningen till ny teknik har snabbats på med flera år och öppnar upp för mer rekord-innovationer. Det här är en mycket spännande tid för entreprenörer som startar nya företag och som växlar upp befintliga företag ännu snabbare, säger Manish Madhvani, Managing Partner på GP Bullhound.

Antalet europeiska teknikbolag som är värda över en miljard dollar uppgår till 112 stycken, vilket är nära fyra gånger så många sedan 2014 då GP Bullhound började med sin årliga genomgång av europeiska teknikbolag. Dessa drygt 100 bolag har nu ett sammanlagt värde av 416 miljarder dollar, vilket är nästan fem gånger högre än värderingen år 2014. Under det senaste året har det tillkommit 32 bolag som vardera har ett värde på över en miljard dollar, där Sinch och Fortnox ingår, och som tillsammans tillför ett värde på runt 50 miljarder dollar.

Därmed har antalet nya bolag som nått över en miljard dollar i värde fortsatt att öka under de senaste åren. Under 2019 tillkom 22 nya sådana bolag med ett sammanlagt värde om 36 miljarder dollar och under 2018 var motsvarande 13 nya bolag med ett sammanlagt värde om 18 miljarder dollar.

Teknikbolagens huvudinriktning fortsätter ändras, med fortsatt tillväxt av bolag som är värda över en miljard dollar inom ”enterprise software”, alltså företag som säljer mjukvara till andra bolag, och fintech. Inom den första gruppen finns en koncentration av nya bolag inom lagring och cybersäkerhet. Inom internet för konsumenter fortsätter marknadsplats-modeller att dominera över e-handel.

Det är i den första gruppen med försäljning till andra bolag där både Sinch, med sin molnbaserade kommunikationsplattform, och Fortnox, som erbjuder molnbaserade tjänster inom fintechområdet, ingår. Sinch och Fortnox är båda noterade i Stockholm med börsvärden på runt 45 miljarder kronor respektive 14 miljarder kronor.

Av 50 bolag som har störst potential att nå en värdering om en miljard dollar inom tre år ingår svenska Kry.

GP Bullhound lyfter i rapporten fram flera aktörer som har potentialen att snart nå titanstatus, det vill säga en värdering på över 50 miljarder dollar. Idag finns åtta teknikbolag med titanstatus, med tonvikt på USA och Asien. Det finns ännu inget i Europa, men flera bolag med potential: Adyen, Spotify, DeliveryHero, JustEat Takeaway.com och Zalando. Spotify har under flera år varit det högst värderade europeiska teknikbolaget men har nyligen blivit omsprunget av holländska fintechbolaget Adyen. Det är bolag inom sektorerna “enterprise software” och fintech som har störst chans att nå titanstatus, enligt GP Bullhound.