Signatur Fastigheter levererade starkt under andra kvartalet

Signatur Fastigheter har levererat bra under andra kvartalet och utvecklas enligt plan.

Signatur Fastigheter levererade starkt under andra kvartalet 1
Dan Astrén VD för Signatur fastigheter

Trots svåra omvärldsfaktorer till följd av Covid-19 har de förvärvat åtta bostadsfastigheter i Malmö och Trelleborg, samt avyttrat en fastighet i Stockholm till bostadsrättsförening med bra resultat. Deras verksamhet har under kvartalet genererat ett positivt resultat på 14,5 Mkr efter skatt vilket är 75 procent högre än motsvarande period förra året. Substansvärdet stärks därmed och uppgår till 17,57 kr per aktie.

Driftnettot uppgick till 7,1 Mkr vilket är något bättre än förra året, däremot är förvaltningsresultatet sämre än föregående år. Detta beror främst på att de medvetet låtit 40 lägenheter förbli vakanta i väntan på en försäljning till bostadsrättsförening. Av dessa lägenheter såldes 20 stycken vid föreningens tillträde i början av juni och resterande 20 har sålts under juli och augusti med snittpris på 51 000 kr per kvadratmeter inklusive föreningslånet.

– Vi arbetar vidare med att utveckla bostäder och samhällsfastigheter samt förvärva kassaflöden med utvecklingspotential. Bostäder och samhällsfastigheter erbjuder fortfarande både trygghet och möjligheter i en väl avvägd kombination. Det säger Dan Astrén VD för Signatur fastigheter.

Signatur fastigheter fastighetsbestånd består till 90% av hyresbostäder och samhällsfastigheter. Säkra tillgångar i dessa osäkra tider. När andra fastighetstillgångar än bostäder upplevt negativa värdeförändringar skapar de värden, 12,2 Mkr under kvartalet. Av detta avser dessutom övervägande delen, 8,9 Mkr, realiserade värdeförändringar. Det visar på motståndskraft i kriser och en förmåga att göra attraktiva affärer även i utmanande tider. Transaktionstempot är lägre på grund av Covid-19 men de har ändå levererat ett fint kvartal samt har en stor potential i deras bestånd. Inte minst genom de ca 20 000 kvadratmeter BTA som nu är inlämnade för detaljplaneringsarbeten i Stockholm och Malmö.