Sex svenska kommuner väljer e-legitimationen Freja eID

IT-säkerhetsföretaget Verisec sluter avtal med sex svenska kommuner genom deras samarbetsorganisation ITSAM.

Sex svenska kommuner väljer e-legitimationen Freja eID 1Kommunerna kommer att lägga till den mobila e-legitimationen Freja eID som ID-metod för medborgare, skolelever och kommunanställda.

Kommunalförbundet ITSAM arbetar med support och drift av IT-funktionen inom de sex medlemskommunerna; Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög. Integrationen till Freja eID sker via autentiseringsplattformen Nexus HAG. Idag används Nexus HAG i de sex kommunerna för inloggning till intranät, skolpersonal loggar in till sina verksamhetssystem och även skolelever loggar in via systemet.

Än så länge tillåter ITSAM lösenordsinloggning på de flesta tjänster bakom HAG. ITSAM har som vision att säkra upp detta så att fler inloggningar sker med en säkrare autentiseringsmetod. Därför tillför ITSAM inom kort e-legitimationen Freja eID som en metod för inloggning.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Digitaliseringen av samhället är en stark drivkraft som leder till nya beteenden och ändrade förväntningar och krav från kommunens medarbetare, invånare och företagare. Identiteten blir då en central fråga där användarkraven på smidig och säker inloggning och inte minst koll på integriteten driver användningen av e-legitimationer. Freja eID med det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation kommer att utgöra ett attraktivt val för ITSAM:s användare.”