Seamless får genombrottsorder i Amerika

Order för system för påfyllnad av kontantkort värd 5 Mkr

Nasdaq Stockholm-noterade Seamless har fått sin första order på den amerikanska kontinenten. Det är en teleoperatör som köper standardsystemet ERS360, som gör det möjligt att elektroniskt distribuera påfyllnad av kontantkort för mobiltelefoner. I ett första skede uppgår ordervärdet till motsvarande 5 Mkr. kontantkort

Seamless är via affärsområdet SDS en av världens ledande aktörer när det gäller system för att hantera påfyllnad av kontantkort. Hittills har bolaget framför allt sålt den här typen av lösningar till teleoperatörer verksamma i Afrika och Asien.

– Ordern är ytterligare en bekräftelse att vår lösning för påfyllnad av kontantkort är en av världens ledande. Vi kommer nu att arbeta för en starkare närvaro på den amerikanska kontinenten. Förutsättningarna finns att vi blir starkt etablerade på den här kontinenten som vi är i Afrika och Asien, säger Peter Fredell, koncernchef för Seamless.