Skandias Plånboksindex – Spenderbyxorna på

Under årets första kvartal har hushållen blivit alltmer optimistiska. Hög tillväxt i den svenska ekonomin, sjunkande arbetslöshet och fortsatt låga räntor bidrar sannolikt till den snabba återhämtningen.

Den kvartalsvisa undersökningen Plånboksindex visar att svenska folket nu väljer att prioritera konsumtion framför amortering och sparande.

Efter en skakig höst har hushållen blivit mer optimistiska igen. Den starka tillväxten i svensk ekonomi gör att arbetslösheten sjunker. Samtidigt är räntorna rekordlåga tack vare Riksbankens stimulanser vilket inte minst ger alla med bolån mer pengar över i plånboken.plånboksindex_Q1_2015

– De tvära kasten vi sett under det senaste året visar att optimismen är bräcklig. Nu ser vi att spenderbyxorna är på men optimismen kan mycket väl komma att påverkas av vad som händer under året i form av amorteringskrav, bopriser, börsutveckling och politisk oro såväl i Sverige som i omvärlden, säger Skandias sparekonom Maria Landeborn.

Bland de yngre visar Plånboksindex också att det finns en ökande sparvilja.

– Många står inför sitt första kliv över den allt högre tröskeln in på bostadsmarknaden där stigande bopriser och skärpta amorteringsregler ställer högre krav på såväl eget sparande som inkomst för den som behöver någonstans att bo. Allt fler tycks ha insett att en hygglig kontantinsats är nödvändig för att kunna ta sig in på bostadsmarknaden, säger Maria Landeborn.

Plånboksindex
Skandias Plånboksindex, som tas fram i samarbete med TNS Sifo, bygger på återkommande frågor till svenskar om hur positivt de ser på sin privatekonomi det kommande året och om vad de tänker lägga mer pengar respektive dra ner på. Genom att kombinera de faktorerna visar indexet om svenska hushåll befinner sig i Njuta-, Trösta-, Investera- eller Trygga-läge. Det bygger på insikten att det finns diametralt olika skäl för enskilda personer att prioritera sparande respektive konsumtion, vilket kräver olika angreppssätt.

Det fullständiga resultatet och analysen finner du i den bifogade rapporten. Där finner du även metodförklaringar och frågeformulär. Plånboksindex kvartal ett 2016 bygger på 1000 webintervjuer per månad i januari, februari, mars och datainsamlingen har genomförts av TNS Sifo sedan januari 2008. Totalt har fler än 100 000 intervjuer genomförts.