Schneider Electric levererar IoT-plattform till nytt forskningsprojekt

Schneider Electric ska leverera sin IoT-plattform EcoStruxure Buildings Operation till KTH-projektet Live-In Lab – en testbädd med ett antal lägenheter som verkar som ett laboratorium för aktuella och framtida forskningsprojekt.

Schneider Electric levererar IoT-plattform till nytt forskningsprojekt 1Labbet är inhyst i ett nytt studentboende för cirka 300 studenter på KTH Campus, som har byggts och ägs av Einar Mattsson-koncernen. Syftet med projektet är att öka innovationstakten inom bygg- och fastighetssektorerna där plattformen kommer att agera som IoT-hub för lägenheterna och andra fastigheter som kommer att knytas till projektet.

KTH Live-In Lab är ett forskningsprojekt för ökad innovationstakt inom bygg- och fastighetssektorerna. Testbädden är en bygglovsbefriad innovationsmiljö på 300 kvadratmeter, 150 kvadratmeter bostäder och 150 kvadratmeter tekniskt utrymme, som inryms i en av tre byggnader, med totalt 300 studentlägenheter. Byggnaderna värms upp av flera olika samverkande system som bergvärme, solceller och värmeåtervinning ur svart- och gråvatten.

Alla installationer övervakas, optimeras och kan påverkas av både fastighetsägare, partners och de boende. Samtliga tekniska system är öppna för inkoppling av ytterligare innovationer i syfte att undersöka hur olika tekniker och metoder fungerar i verkligheten. Eftersom lägenheterna är bygglovsbefriade möjliggör miljön tester av nya produkter och tjänster som inte är möjliga att testa i vanlig bebyggelse.

– Syftet med KTH Live-In Lab är att förkorta ledtider mellan forskningsresultat och marknadsintroducering av nya produkter och tjänster inom bygg- och fastighetssektorn. En betydelsefull del av slutresultatet ligger i den stora mängd data som projektet genererar. Därför är vi glada över att samarbeta med Schneider Electric, säger Jonas Anund Vogel, föreståndare för KTH Live-In Lab.

Schneider Electric bidrar till KTH Live-In Lab med sin IoT-plattform EcoStruxure Building Operations, som agerar som byggnadens IoT-hub och möjliggör integration och datautbyte. EcoStruxure stödjer både analys av Big Data liksom integration med andra IT-system i molnet.

– Med en ökande världsbefolkning och ökad elförbrukning, framför allt i fastigheter, är efterfrågan på innovation för fastigheter större än någonsin. Vår uppgift är att vara med och skapa morgondagens fastigheter och projekt. KTH Live-In Lab är en perfekt väg för att nå nya lösningar, produkter, tjänster och processer som bidrar till en hållbar tillväxt, säger Christer Sjöström, chef för affärsområdet EcoBuildings på Schneider Electric.

Den nya IoT-plattformen ska sjösättas under våren 2018. Forskningsprojektet kommer att pågå i minst tio år och lägenheterna kommer att vara belägna på KTH Campus Vallhallavägen i Stockholm.