Schneider Electric investerar i Planon

Schneider Electric gör en strategisk minoritetsinvestering i Planon Software, en ledande molnbaserad mjukvaruleverantör i Integrated Workplace Management Systems .

Schneider Electric investerar i Planon och utökar erbjudandet kring digitalisering av fastigheter och smarta arbetsplatserInvesteringen utökar Schneider Electrics marknadsandel och förstärker erbjudandet inom mjukvaror för digitalisering av fastigheters hela livscykel för att nå högre värde och bättre hållbarhetsprofil för fastigheter.

Schneider Electric och Planon kommer tillsammans att utveckla och leverera en hel serie av programvara och tjänster för digitalisering av både befintliga och nya fastigheter. Tjänste- och produktportföljen kommer kunna förbättra hållbarheten, effektivisera driften och öka välbefinnandet inom de sektorer och branscher samarbetet vänder sig till – stat och kommun, utbildning, fastigheter, sjukvård, finans, datacenter och försäkring.

Dagens fastigheter är ineffektiva

Världens fastigheter använder idag mer än 50 procent av världens elektricitet, står för en tredjedel av all energianvändning och 40 procent av de globala koldioxidutsläppen. Schneider Electric jobbar mot en framtid där fastigheter i allt högre grad är digitaliserade och elektrifierade och anser att rätt teknik och smarta lösningar är avgörande för att driva på energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp – parallellt med ökat välbefinnande för hyresgästerna och ekonomisk avkastning för ägarna.

För att uppnå netto noll-utsläpp måste nio av tio befintliga fastigheter uppgraderas digitalt. Planons portfölj av styrnings- och driftlösningar utgår från realtidsanalys och förbättrar användarupplevelsen på arbetsplatsen.

  • Hjälp för fastighetsägare och förvaltare genom att potentiella problem flaggas upp och kan åtgärdas, vilket minskar risken för klagomål från hyresgäster.
  • Hanteringen av olika ytor på företags-/hyresgästnivå kan optimeras och möjliggör anpassning till ökande krav.
  • Hälsa, säkerhet, bekvämlighet och välbefinnande bland hyresgästerna förbättras genom övervakning av luftkvalitet och temperatur.
  • Ökad kundnöjdhet genom optimerade processer, hållbarhet och effektivitet.

Integrationen mellan Schneider Electrics energihanteringsplattform EcoStruxure™ och Planons skalbara lösningar, innebär att räckvidden för olika leverantörers plattformar ökar och omfattar miljontals anslutna tillgångar.

Planon fortsätter att fungera som en oberoende programvaruleverantör, men utökar samtidigt med sin IWMS-lösning Schneider Electrics befintliga drifts- och underhållslösningar. Investeringen ligger i linje med Schneider Electrics vision om att utöka sin portfölj med end-to-end-programvara för att hjälpa sina kunder med digital transformation och bidra till hållbarhet, effektivitet och motståndskraft genom hela livscykeln från CapEx till OpEx.

Philippe Delorme, Executive Vice President Energy Management och del av Schneider Electrics koncernledning:

– Vi är väldigt glada över samarbetet med Planon som både utökar vår digitala expertis och kunderbjudandet för fastigheter och datacenter på alla våra marknader. Vi tillbringar uppskattningsvis 90 procent av vår tid inomhus så framtidens fastigheter måste vara hållbara, hypereffektiva, motståndskraftiga och fokusera på människan. Covid-19-pandemin har tillfört en ny dimension till den här utvecklingen: fastigheter måste stödja motståndskraftiga företag. Schneider Electric har åtagit sig en central roll i utvecklingen av framtidens hållbara och motståndskraftiga fastigheter.

Pierre Guelen, grundare och vd på Planon:

– Vi är mycket glada över den här investeringen från Schneider Electric, som kommer att ge enorma fördelar till våra kunder och partners, liksom till vårt företag. Schneider Electric kompletterar vår lösning med teknik för byggnadsstyrning med en global räckvidd och enastående relationer till kunder och partners. Vi har en gemensam vision om den digitala transformationen av fastigheters livscykler och vad det innebär för hälsosamma, hållbara, effektiva, datadrivna fastigheter som ger hyresgästerna en bättre upplevelse. Stödet från Schneider Electric gör att vi kommer nå ut bättre på den globala marknaden.

Laurent Bataille, Executive Vice-President, Digital Energy Division på Schneider Electric:

– Smarta fastigheter är inte bara bra för hållbarhet och effektivitet, utan bidrar också med ett värde till dem som jobbar där vad gäller komfort, välbefinnande och säkerhet. Framtidens fastigheter kommer att förbättra och differentiera varumärken och möjliggöra energiproduktion och inkomst – allt tack vare kraften i modern teknik. Vi kommer inte vara koldioxidneutrala 2050 eller lösa klimatförändringarna utan att göra förändringar i våra fastigheter. Smarta, uppkopplade fastigheter är hörnstenar i en digitaliserad, elektrifierad värld.