Savelend tar in tio miljoner i nyemissio

Företaget Savelend, vars affärsidé är att tillhandahålla en Investeringsplattform för krediter, har genomfört en nyemission som tillfört 10 miljoner kr till bolaget.

Kapitalet ska användas både för att generera fortsatt tillväxt med målet att bli Europas ledande investeringsplattform för krediter, samt öronmärkas för ett strategiskt förvärv. På den egenutvecklade och automatiserade plattformen tillhandahåller Savelend en marknadsplats för krediter – Marketplace Lending – där privatpersoner och företag ges möjlighet att investera i krediter med olika löptid, ränta och risknivå.

Det nya kapitalet ska användas för att fortsätta tillväxten på investeringar i krediter med målsättning att växa med 300% per år under de kommande tre åren. Tillväxten kommer fortsätta i såväl Sverige som Polen där bolaget är verksamt idag, men även kontinuerlig utforskning av nya marknader görs. Savelend öronmärker även en del av emissionen till ett strategiskt förvärv som förväntas offentliggöras under andra halvan september.

Bolaget har under 2018 fortsatt sina investeringar genom rekrytering av nyckelpersoner samtidigt som mycket resurser har investerats i att utveckla den underliggande tekniken i bland annat Investeringsplattformen.

Ett arbete som Savelend under det fjärde kvartalet i år kommer att börja kapitalisera på då marknadsplatsen för krediter ansluter de första externa kreditgivarna.

”Vi är tacksamma och ödmjuka för det förtroende våra investerare har visat oss,” säger Ludwig Pettersson, VD och grundare av Savelend. ”Detta är bara början på vår tillväxtresa för att göra kreditmarknaden tillgänglig för den bredare massan. Idag har vi Sveriges och möjligen Nordens mest diversifierade plattform för att hantera fakturaköp, konsument- och företagskrediter samt inkassoportföljer. Vi erbjuder också handel med krediter. Det erbjudandet gör oss unika.”

Savelend erbjuder sina kreditgivare en förväntad genomsnittlig avkastning på sju till nio procent. 2017 landade intäkterna på dryga 20 miljoner kronor och bolaget prognostiserar 30 miljoner kronor för 2018.

Savelend-koncernen satsar på en notering på lämplig lista i slutet av 2019 eller början av 2020 under förutsättning att börsklimatet är gynnsamt. Bolaget är särskilt glada över att kunna välkomna flera investerare från Investeringsplattformen, vilka haft god avkastning på sina investeringar, och som nu har valt att delta i nyemissionen och därigenom bli delägare i Savelend.