Savelend rekryterar Helén Danielsson som bolagsjurist

Savelend Credit Group AB rekryterar Helén Danielsson som bolagsjurist

Savelend rekryterar Helén Danielsson som bolagsjurist 1
Helén Danielsson

Savelend Credit Group AB (publ) fortsätter att växa och för att möta verksamhetens utökade behov har Helén Danielsson rekryterats som bolagsjurist och medlem av koncernledningen. Helén har en juristexamen från Uppsala Universitet och gedigen erfarenhet av såväl bolagsjuridik och GDPR-frågor som kredit- och finansverksamhet. Helén kommer att ha den ledande rollen i ett team av jurister som både internt och externt är kopplade till företaget och som bland annat arbetar med legala frågor, tillstånd, policies och avtal.

Helén kommer tidigare från Nasdaq-noterade inkassokoncernen PRA Group, där hon de senaste fem åren varit bolagsjurist och Compliance Officer för det svenska dotterbolaget. Totalt har Helén nära tjugo års erfarenhet av juridiskt arbete, varav sexton av dessa med PRA.

Helén ser fram emot att få bli en del av Savelends arbete och den utvecklingsfas som företaget just nu är inne i.

“Jag byter uppdrag efter 16 år inom inkassoverksamheten, och även om jag där varit involverad i kredit- och finansbranschen, ska det bli riktigt roligt att få fördjupa sig i denna. Det känns som ett drivet och motiverat bolag med entreprenörskänsla, en stark tillväxtvilja och samtidigt ett prestigelöst bolag med en platt organisation. Det blir spännande att kliva på och få vara med på resan för Savelend.”

Helén ser juristrollen som en möjlighet att kunna bidra i verksamheten inte bara genom att ha expertis i den juridiska biten, utan också att kunna applicera denna på teamets arbete och framgång.

“Det roligaste med yrket som bolagsjurist är att du är involverad i verksamheten och har en insyn i vad som händer och därigenom kunna bidra med support om vad du kan och får göra på bästa sätt och samtidigt följa de regler, ramverk och policys som styr bolaget.”

Helén tillträder sin nya tjänst den 15:e januari med placering i Stockholm och rapporterar direkt till VD.

Savelend Credit Group välkomnar Helén Danielsson som kommer att bli en nyckelspelare under ett spännande 2020 där koncernen siktar på en notering på Nasdaq First North.