Samsung svensk huvudpartner i Impact StartUp – en ny nordisk acceleratorsatsning

Efter flera framgångsrika år i Danmark och Norge rullas nu acceleratorprogrammet Impact StartUp ut även i Sverige och Finland i en samordnad nordisk storsatsning.

Samsung svensk huvudpartner i Impact StartUp  – en ny nordisk acceleratorsatsning 1Samsung har arbetat löpande med startups, startup-acceleratorer och sociala entreprenörer i Norden under flera år och tog möjligheten att stötta satsningen som huvudpartner när programmet lanseras i Sverige. Partnerskapet innebär bland annat att Samsung är delaktiga i utformning och genomförande av programmet, och kommer bidra med mentorskap, kunskap och expertis inom teknologi och innovation.

– Vi vill att sociala entreprenörer får möjligheter att skala upp sin verksamhet med hållbara affärsmodeller. Jag hoppas att vi genom samarbete och innovation kan bidra till nya och förbättrade lösningar och modeller för framtidens välfärdssystem, säger Elin Wallberg, nordiskt ansvarig för Corporate Citizenship & Partnerships, Samsung Electronics Nordic.

Impact StartUp Sweden är en accelerator för bolag som befinner sig i en utvecklingsfas och vars verksamhet gör skillnad i samhället, så kallade impact-bolag. Dessa företag sitter inne med många möjliga lösningar på samhällets utmaningar. Lyckas bolagen bara växa, blir deras samlade positiva inverkan också mycket större. Målet med acceleratorn är att hjälpa företagen att koppla den impact de skapar till sin affär, bli investeringsbara, skalbara, samt ekonomiskt, socialt och klimatmässigt hållbara.

– Får vi hela impact-ekonomin att växa, där finansiell avkastning samexisterar med mätbar och skalbar impact, kan vi få fram effektiva och smartare lösningar på samhällets utmaningar än i dagens system, säger Jenny Carenco, som är initiativtagare till Impact StartUp i Sverige.

Det här är Impact StartUp Sweden och så ansöker man

Impact StartUp består av ett sexmånadersprogram, där de antagna bolagen får hjälp att förstå sin verkliga impact – att kvantifiera och mäta den, att koppla den till sin affärsmodell, till sina strategier för uppväxling och möjlighet att attrahera investerare och finansiärer. Alla antagna får dessutom individuell coaching från ett team med specialiserade affärsrådgivare.

Programmet avslutas med en DemoDay i juni där bolagen pitchar sina idéer framför investerare, partners och potentiella kunder. En jury utser en vinnare: förstapris är 100 000 kronor och andrapris 50 000 kronor. Engagemanget från Impact StartUp tar dock inte slut efter DemoDay. Acceleratorprogrammet är en långsiktig satsning och finns kvar för att ge stöd, råd och uppföljning även efter programmets avslut.

– Samsung står för öppen innovation och ser partnerskapet med Impact StartUp som en möjlighet att få vara med och skapa hållbar utveckling. Vi vet att digitaliseringen kan vara ett verktyg för positiv förändring och att impact-bolagen sitter inne med många av lösningarna på dagens samhällsutmaningar säger Elin Wallberg.

Programmet ska på sikt rullas ut i fler städer i Sverige, men först ut under 2020 blir Stockholm och Malmö. Sista ansökningsdag till vårens program är 10 december. Programmet startar i januari 2020.