Samsung lanserar försäkringen Samsung Mobile Care

Samsung lanserar nu försäkringen Samsung Mobile Care för mobiltelefoner från Samsung* i samarbete med försäkringsbolaget Allianz.

Samsung lanserar försäkringen Samsung Mobile Care 1Alla kunder som tecknar försäkringen hjälp av auktoriserade tekniker vid eventuell skada och kunden kan känna sig säker på att reparation alltid sker med originaldelar från Samsung.

– Vi vet att livet är oförutsägbart och vill att våra kunder ska känna sig trygga när de använder sina telefoner. Genom att erbjuda en reparationsgaranti och service direkt från någon av våra auktoriserade Service Center kan vi säkerställa att kvaliteten bibehålls och samtidigt förlänga livslängden på produkten, säger Oscar Nöjd, Affärsutvecklingschef Mobil på Samsung i Norden.

Bekymmersfri trygghet
I en oförutsägbar vardag kan vi med säkerhet påstå att olyckor sker. Det ska inte begränsa dig från att njuta av din telefon oavsett hur eller var du använder den. Med Samsung Mobile Care täcks upp till två olycksskador under två års tid. Det innebär att oväntade skador som till exempel skärmsprickor innefattas av försäkringen.

Samsung Mobile Care fungerar som ett komplement till det skydd du har genom garanti/reklamation och hemförsäkring:

  • Varken reklamationsrätten eller garantin kompenserar dig för skador genom olyckshändelse, tapp eller vätskeskador, det gör däremot Samsung Mobile Care.
  • Hemförsäkringar ger endast skydd för otursskador om du har en så kallad Allriskförsäkring/Drulleförsäkring. Det är oftast en separat tilläggsförsäkring. Dessutom måste du i de flesta fall betala hög självrisk (ofta 1 500 – 2 000 kr). När ersättning från hemförsäkring ska räknas ut drabbas du även av ett så kallat åldersavdrag, oftast redan om produkten är 6 månader eller mer. Med Samsung Mobile Care är självrisken endast 750 kr och du drabbas aldrig av åldersavdrag.

Det här gäller för Samsung Mobile Care (skillnader kan förekomma beroende på hemförsäkring):

Scenario Samsung Mobile Care Garanti Konsumentköplagen Hemförsäkring
Otur**
(tex krossad skärm)
Ja, upp till 2 gånger under två år. Nej Nej Oftast krävs en tilläggsförsäkring som drulle/allrisk
Vätskeskada** Ja Nej Nej Till viss del***
Fabrikationsfel/
inre haverier
Nej, täcks istället av Samsungs garanti Ja, Samsungs konsumentgaranti är 2 år Nej Nej
Åldersavdrag Nej Nej Nej Ja, vanligen om telefonen är äldre än 6 månader
Självrisk 750 kr Nej Nej Vanligen ca 1 500 kr


**Samsung Mobile Care täcker skador som uppkommit genom en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse, se de fullständiga villkoren för detaljer.
***Samsung Mobile Care täcker plötsliga och oförutsedda utifrån kommande vätskeskador. En vanlig hemförsäkring täcker endast skador som uppstår i förbindelse med läckage i hemmet, den täcker inte om du spiller vätska på produkten.

Samsungs standard för service
Samsung vet hur viktigt det är med livslängden på telefoner och är därför måna om att bibehålla telefonens ursprungskvalitet. Därför är det enbart våra auktoriserade Samsung Service Center som utför reparationer via Samsung Mobile Care och eventuella delar som byts ut ersätts enbart med originaldelar från Samsung. För att säkerställa att processen fungerar så smidigt som möjligt har kunden endast kontakt med representanter från Samsung och erfarna tekniker genom hela processen.

På dina villkor
Samsung Mobile Care kan betalas direkt vid tecknandet av försäkringen eller genom månadsvis delbetalning. Du kan köpa försäkringen direkt från Samsungs hemsida eller via appen Samsung Members i upp till 30 dagar efter du har köpt telefonen, med ångerrätt i 30 dagar.