Saminvest satsar 150 miljoner kronor på investeringar med affärsänglar från norr till söder

Sverige har flera inkubatorer i världsklass som bidrar till framväxt och utveckling av unga lovande innovationsbolag.

Nu lanserar Saminvest ett investeringsinitiativ med fokus på inkubatornära affärsängelfonder. Först ut är investeringar i affärsängelfonder kopplade till tre inkubatorer och startupfrämjande organisationer från norr till söder – Sting, Minc och Arctic Business Incubator (”ABI”). I samband med detta lanserar Saminvest samtidigt Sveriges första satsning på matchning med kapital när erfarna affärsänglar gör följdinvesteringar i inkubatorbolag. För dessa inledande investeringsinitiativ avsätter Saminvest upp till 150 miljoner kronor vilket ska matchas av minst lika mycket privat kapital. Förhoppningen är att initiativet följs av liknande upplägg även i andra delar av landet.

– Vår satsning förstärker det finansiella systemet kring Sveriges bästa inkubatorer och deras innovativa miljöer. Målsättningen är att förbättra finansieringen, och därmed tillväxtmöjligheterna, för lovande innovationsbolag tills de blir intressanta för större venture capital-aktörer. Såväl Sting i Stockholm som Minc i Malmö och ABI i Luleå har samlat en rad intressanta bolag i sina program och byggt nätverk av erfarna affärsänglar och investeringsbolag vilka idag utgör bolagens viktigaste investerare. Saminvest bygger vidare på denna struktur, och hoppas kunna etablera liknande upplägg hos fler svenska inkubatorer i Vinnovas excellence-program, säger Peder Hasslev, VD för Saminvest.

Saminvest kommer att investera tillsammans med affärsänglar i respektive lokal affärsängelfond, som i sin tur investerar i de startups som finns inom ramen för inkubatorernas program.

Verksamheten i de lokala affärsängelfonderna syftar, utöver att ge lovande startups en inledande investering, också till att ge investerarna i fonden en möjlighet att lära känna bolagen för att därefter välja vilka de vill följdinvestera i.

Som ett komplement till investeringar i inkubatornära affärsängelfonder lanserar Saminvest nu också ett initiativ där Saminvest kommer att matcha utvalda affärsänglars följdinvesteringar i inkubatorbolagen.

– Affärsänglarna spelar en nyckelroll i finansieringen av unga tillväxtbolag. Deras kapital och erfarenhet är ofta helt avgörande för att startups ska få möjligheten att utvecklas vidare. Det är därför mycket glädjande att vi idag kan lansera en satsning på matchning av affärsänglarnas investeringar motsvarande de initiativ som finns på många andra håll i världen, säger Erik Wijnbladh, chef Fondinvesteringar inom Saminvest.

Förvaltningen av såväl affärsängelfonden som Saminvests tilläggsinvesteringar sker inom ramen för respektive inkubators verksamhet.