Så många företagsledare är kvinnor – kommun för kommun, län för län

Knappt 1 av 5 företagsledare i svenska aktiebolag är kvinnor och det vanligaste namnet bland företagsledarna är Lars.

Så många företagsledare är kvinnor – kommun för kommun, län för län 1Det visar Företagarnas nya undersökning som baseras på data från 284 996 aktiebolag (AB) med minst 500 000 kronor i omsättning, fördelat på alla svenska län, kommuner samt branscher.

Undersökningen visar att det är en lång väg att gå för att uppnå jämställdhet bland företagsledare på svenska aktiebolag. Det första kvinnliga namnet – Maria – återfinns först på 18:e plats på listan över de vanligaste namnen bland företagsledarna.

– Även om resultatet inte kommer som en överraskning så är det väldigt dystra siffror. Kvinnors företagande inte bara är en jämställdhetsfråga utan det är också en fråga om att frigöra innovation och tillväxt i hela landet, säger Lina Skandevall expert på kvinnors företagande på Företagarna

– Kvinnor är idag underrepresenterade bland företagare och här finns således den största potentialen, säger Lina Skandevall.

Stockholm är länet med absolut högst andel kvinnliga företagsledare med 22 % kvinnor. I botten bland länen finns Jönköping och Kronoberg, där endast 13 % respektive 14 % av företagsledarna är kvinnor. Bäst bland kommunerna är Stockholmskommunerna Danderyd (31 %), Lidingö (30 %) och Nacka (29 %).

Hög andel kvinnor bland unga företagsledare

Ljuspunkten i undersökningen återfinns bland väldigt unga företagsledare – under 25 år – där 1 av 4 företagsledare är kvinnor.

– Det är glädjande att tillväxten bland yngre ser bättre ut än den gör bland äldre. Men utvecklingen går alldeles för långsamt. Vi behöver fler kvinnor i ledningsposition idag för att ännu fler kvinnor ska våga ta steget att starta och driva sitt eget företag imorgon, säger Lina Skandevall.

Hår & skönhetsvård är branschen i topp

Det finns bara en bransch där andelen kvinnor på företagsledarposten överstiger männen. Inom hår & skönhetsvård är hela 4 av 5 företagsledare kvinnor. Högt upp på listan, om än en bra bit efter, finns övriga konsumenttjänster (bland annat begravningsverksamhet, kroppsvård och tvätteriverksamhet) samt hälsa & sjukvård, där hälften respektive 4 av 10 företagsledare är kvinnor.

– De kvinnliga företagsledarna återfinns främst i de branscher där vi vet att många av dem också är företagare. Vi behöver bevisligen fler kvinnor som driver företag för att vi ska få fler företag som skapar fler jobb i Sverige, säger Lina Skandevall.