Så firas rösträttens 100-årsdag

För hundra år sedan, den 24 maj 1919, fattade riksdagen det första av två grundlagsbeslut om allmän och lika rösträtt.

Så firas rösträttens 100-årsdag 1
Kollage med artiklar ur Svenska Dagbladet, Göteborgs Dagblad och Dagens Nyheter den 25 maj 1919.

Dagen uppmärksammas på flera håll i Sverige med allt från utställningar till temadagar.

Beslutet i riksdagen den 24 maj ansågs vara ett bevis på att rösträttsreformen var i hamn. Händelsen är en av flera som uppmärksammas under demokratijubileet.

Redan den 17 december 1918 hade Riksdagen bestämt om allmän och lika rösträtt och att den kommunala rösträtten skulle demokratiseras. Men viktiga delar av reformen, som kvinnornas rösträtt, kunde bara utlovas. Det krävdes förändringar av grundlagen innan allt var formellt klart. Den 26 januari 1921 fattade riksdagen det andra och bekräftande grundlagsändringsbeslutet. Därmed ändrades grundlagen och kvinnor fick rösträtt. På hösten samma år ägde det första riksdagsvalet rum där kvinnor fick rösta.

På Demokrati100.se finns ett kalendarium och nedan finns några av de öppna arrangemangen i samband med jubileet i maj:

  • Umeå 22 maj: Föredrag om kvinnorna som drev rösträttskampen och filmklipp med feministiska pionjärer. Med Karin Holmgren, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, och Clara Gustavsson, Svenska Filminstitutet, kl. 18.00–20.30, Kafé Station.
  • Göteborg 23 maj: Inspirationsdag på Stadsbiblioteket med föredrag och workshop för lärare och bibliotekarier, kl. 13.00–16.00, på kvällen för allmänheten.
  • Malmö 24 maj: Eftermiddag på Malmö stadsarkiv. Föredrag om nationella och lokala perspektiv i rösträttskampen och quiz, kl. 15.15–18.30.
  • Stockholm 24 maj: Frukostsamtal om kvinnors strategier för samarbete då och nu på Riksdagsbiblioteket, kl. 08.00–10.00. Anmälan krävs.
  • Visby 26 maj: Vernissage för utställningen ”Fira demokratin” på Gotlands museum, kl. 13.00.
  • Tjörn 30 maj: Familjedag på Villa Solfrid och firande av rösträtten med Elin Sundbergs vänförening, kl. 11.00–14.00.