Så får ni AI att effektivisera er affär

AI är ett begrepp som många i yrkeslivet svänger sig med i dag.

Så får ni AI att effektivisera er affär 1Men de allra flesta har nog inte koll på vilket diversifierat område AI utgör. Några har koll inom vissa delområden inom AI, som till exempel maskininlärning, men inte inom andra.

När ett företag, eller en myndighet, ska dra i gång en AI-satsning finns alltså risken att man anammar en generell lösning, någon slags standardmall, med risken att skapa en tillämpning som inte blir ändamålsenlig. Slutsatsen av resonemanget är att det inte räcker att hoppa på första bästa arbetssätt eller första bästa tekniklösning.