Ropo Capital förvärvar BAHS Kapital

Ropo Capital, den ledande leverantören av tjänster inom fakturahantering i Finland, etablerade sig på den norska marknaden genom förvärvet av informationslogistikföretaget Posti Messaging i november 2020.

Ropo Capital förvärvar BAHS Kapital – med målet att bli Nordens ledande leverantör av tjänster inom fakturahantering
Rickard Westlund

Nu fortsätter företaget sin expansion genom förvärvet av BAHS Kapital.

Målet är att bli den ledande aktören när det gäller hantering av fakturor i Norden med hjälp av en egenutvecklad systemlösning som täcker hela värdekedjan för hanteringen av fordringar.

Snabbväxande Ropo Capital fortsätter sin expansion i de nordiska länderna genom ytterligare förvärv. Företaget har ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i BAHS Kapital AS. Genom förvärvet påskyndar Ropo Capital lanseringen av sitt heltäckande erbjudande av automatiserade tjänster inom fakturans livscykel också på den norska marknaden. Ropo Capital är sedan 2019 etablerade i Sverige och kommer med förvärvet av BAHS Kapital erbjuda kunder liknande lösningar i hela Norden.

”Vi arbetar med att introducera vårt koncept för fakturahantering i Norge och därmed bidra med förnyelse i branschen genom vår unika modell som en enhetlig tjänsteleverantör. Vår lösning automatiserar hela faktureringsprocessen från fakturaleverans till betalningsövervakning och inkasso. Med BAHS Kapital är vi redo att lokalisera vårt erbjudande och ta vår ledande teknik till den norska marknaden”, säger Rickard Westlund, VD för Ropo Capital.

BAHS Kapital är en välkänd aktör inom kredithantering och inkasso i Norge med ett starkt fotfäste på marknaden. BAHS Kapital grundades 2014 av fyra erfarna individer med ledande positioner inom kredithanteringsbranschen i Norge och är idag en utmanare som är känd för sin flexibilitet, sitt innovativa tankesätt och kundfokus.

Efter att förvärvet slutförts kommer BAHS Kapitals VD Tove Giske att ingå i ledningsgruppen för Ropo Capital Group med ansvar för Ropo Capital i Norge.

”Jag är glad över den fortsatta tillväxtresa som vi nu inleder tillsammans med Ropo Capital. Vi har noterat Ropos framgångsrika expansion i Finland och Sverige, och vi är stolta över att lansera Ropo 24 och samtliga tjänster inom fakturans livscykel i Norge. Den norska marknaden är redo för nästa generations tjänster med hjälp av automatisering, artificiell intelligens och realtidsdata. Med vår lösning för de olika stadierna i fakturans livscykel kommer vi att kunna förändra norska företags upplevelse av sin fakturahantering”, säger Tove Giske, VD för BAHS Kapital.

Ropo Capital förvärvar BAHS Kapital – med målet att bli Nordens ledande leverantör av tjänster inom fakturahantering
Tove Giske

Med förvärvet av BAHS Kapital ökar Ropo Capital Groups totala intäkter till nästan 100 miljoner euro och koncernen kommer att ha cirka 400 anställda på sju kontor i Finland, Sverige och Norge. Företaget har mer än 10 000 kunder och levererar över 170 miljoner fakturor och andra dokument årligen.

”Genom detta förvärv stärker vi vår position inom fakturahantering ytterligare och fortsätter leverera på vår tillväxtstrategi med mål att bli den nordiska marknadsledaren inom vårt område. Vi tror starkt på att det finns en efterfrågan för Ropos unika heltäckande faktureringstjänster även i Norge”, säger Rasmus Molander, styrelseordförande för Ropo Capital.

Transaktionen förväntas slutföras i mars 2021. Parterna har kommit överens om att inte lämna ut de ekonomiska detaljerna för transaktionen.