Riskkapital-investeringar i fintechföretag halverades under andra kvartalet

KPMG och CB Insights publicerar sin senaste kvartalsrapport om riskkapital inom fintech, den industri som via teknologi på olika sätt effektiviserar finansiella system.

Rapporten sätter fokus på en avmattning av både antalet affärer och storleken på investeringarna under andra kvartalet 2016.

I det rådande klimatet som har blivit tuffare för låneportaler och där finansieringsrundorna med stora investeringsbelopp har blivit färre har investeringarna i nystartade fintechföretag uppbackade av fintech IT-Finans.se riskkapital minskat med 49 procent enligt Pulse of Fintech, den globala kvartalsrapporten om riskkapitaltrender inom fintechsektorn som publiceras av KPMG International och CB Insights. Trots avmattningen ser riskkapitalinvesteringarna i fintech ut att gå om 2015 års resultat.

– Trots att riskkapitalinvesteringarna i fintechföretag minskade under andra kvartalet är den totala fintechfinansieringen 2016 på väg att överträffa 2015 års siffror, säger Ken Sörensen, ansvarig för Fintech på KPMG Sverige, och fortsätter – traditionella finansinstitut och banker av alla storlekar börjar inse att möjligheterna med fintech inte handlar om vem som har tjockast plånbok, och därför intensifierar de sina innovationssatsningar.

Anand Sanwal, vd för CB Insights fyller i: – Avmattningen av investeringarna i fintech och av antalet affärer överensstämmer med vad vi ser på ett bredare plan när det gäller riskkapital inom uppstartsföretag, eftersom riskkapitalbolag och även så kallade crossover-investerare har börjat ställa högre krav på lönsamhet och affärsmodell. Trots nedgången är tidigare underinvesterade fintechområden, till exempel inom försäkringar, på stark frammarsch bland riskkapitalinvesterare i skilda delar av världen.

Några smakprov från Pulse of Fintech:

  • Under andra kvartalet 2016 minskade finansieringsrundorna med stora investeringsbelopp till den lägsta nivån på fem kvartal. Europa hade inga finansieringsrundor på över 50 miljoner USD för riskkapitaluppbackade fintechföretag. Och i Nordamerika hölls bara 5 finansieringsrundor på över 50 miljoner USD inom fintechsektorn, en minskning från 13 under samma kvartal i fjol.
  • Trots att finansieringen minskade rejält under andra kvartalet 2016 har investeringarna och affärsaktiviteten i riskkapitaluppbackade fintechföretag varit tillräckligt höga under första halvåret 2016 för att man med dagens takt ska nå 14,8 miljarder USD och över 820 affärer vid årsskiftet, vilket skulle innebära två nya rekord.
  • De 30 största finansieringsrundorna inom fintechsektorn under första halvan av 2016 genererade totalt över 4,6 miljarder USD i kapital. Nordamerika stod för19 av dessa rundor, medan Asien stod för 8 rundor.
  • Investerande företag deltog i nästan var tredje affär med riskkapitaluppbackade fintechföretag under kvartal två 2016, jämfört med bara 23 procent under samma kvartal 2015.