Hem Nyheter Riksdagen bör besluta om målen för den offentliga förvaltningens digitalisering

Riksdagen bör besluta om målen för den offentliga förvaltningens digitalisering

Publicerat av: Redaktionen

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114).

Riksdagen bör besluta om målen för den offentliga förvaltningens digitalisering 3ESV stödjer i stort utredningens förslag men har lämnat ett antal avvikande synpunkter. Bland annat anser inte ESV att myndigheterna ska redovisa sina resultat i förhållande till det övergripande målet på det sätt som utredaren föreslår, samt att resonemangen om avgiftsfinansiering behöver nyanseras.

ESV instämmer i utredningens bedömning att regeringen tydligt har förändrat inriktningen av politiken för den digitala förvaltningen. ESV understryker dock att ytterligare satsningar sannolikt kommer att behövas och att det är nödvändigt med ett långsiktigt fokus från såväl politiskt ledarskap som tjänstemannaledning.

ESV tillstyrker förslaget att riksdagen ska besluta om mål för den offentliga förvaltningens digitaliseringsarbete. ESV anser dock att det finns anledning att problematisera utredningens förslag till mål. Dagens befintliga mål fångar bredden i den offentliga förvaltningens digitalisering på ett bättre sätt än utredarens förslag.

ESV avvisar förslaget om att myndigheterna ska redovisa sina resultat i förhållande till det övergripande målet på det sätt som utredaren föreslår. Det skulle innebära att myndigheternas årsredovisningar ska innehålla resultat som inte utgår från myndighetens instruktion eller regleringsbrev, vilket riskerar att påverka syftet med årsredovisningen.

Utredningen tar ställning för anslagsfinansiering av förvaltningsgemensamma digitala funktioner. ESV anser också att samordningsuppdraget för digitalisering av den offentliga sektorn ska finansieras med anslagsmedel. ESV menar dock att utredningens resonemang om avgiftsfinansiering behöver nyanseras. Innan man kan införa avgiftsfrihet mellan staten och kommunerna måste det klargöras om det står i konflikt med konkurrenslagstiftningen eller mervärdesskattelagen.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>