Rådgivare varnas av SwedSec
Hem Nyheter Rådgivare varnas av SwedSec

Rådgivare varnas av SwedSec

Publicerat av: Redaktionen

Den SwedSec-licensierade rådgivaren har vid åtskilliga tillfällen genom företagets system skaffat sig information om två bolag där hennes man var delägare och anställd. Vid ett par tillfällen var anledningen att svara på frågor från hennes man om kundbetalningar. I de flesta fallen berodde dock rådgivarens agerande på ett personligt intresse för bolagen.

twitter_logo_400x400Eftersom företagets interna regler om informationssäkerhet innebär att anställda endast får använda sin tillgång till kunduppgifter när det behövs för arbetsuppgiften, har rådgivaren brutit mot dessa regler. Hennes man var inte heller behörig att få den information som hon skaffade fram och hon har därmed även brutit mot banksekretessen.

Disciplinnämnden meddelar rådgivaren en varning.

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2015-12-14 2015:22
SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren
Licenshavaren är anställd hos ett anslutet företag till SwedSec Licensiering AB (SwedSec) och är innehavare av aktiv licens.
Företaget har anmält att licenshavaren har brutit mot reglerna om tystnadsplikt och informationssäkerhet.
Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSec begärt att licenshavaren åläggs disciplinpåföljd.
Muntlig förhandling har inte begärts. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.
_________
I ärendet är klarlagt att licenshavaren vid åtskilliga tillfällen genom företagets system skaffat sig information om två bolag i vilka hennes man var delägare och anställd. Vid ett par av dessa tillfällen syftade förfarandet till att svara på frågor från hennes man om kundbetalningar men i huvuddelen av fallen berodde det på personligt intresse hos licenshavaren för bolagen. Hon hade inte i tjänsten något att göra med dessa bolag.
Eftersom företagets interna regler får anses innebära att en medarbetare får utnyttja sin tillgång till kunduppgifter bara då en arbetsuppgift kräver det, har licenshavaren brutit mot dessa regler. Licenshavarens man var inte mot företaget behörig att få den information som hon skaffade fram, och hon får därmed även anses ha åsidosatt banksekretessen.
För det inträffade bör licenshavaren meddelas varning.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information>>