Hem Nyheter QuickBit förvärvar BitRate Invest OÜ och etablerar nytt verksamhetsområde med stark potential för lönsam tillväxt och förstärkt kassaflöde

QuickBit förvärvar BitRate Invest OÜ och etablerar nytt verksamhetsområde med stark potential för lönsam tillväxt och förstärkt kassaflöde

Publicerat av: Redaktionen

QuickBit eu AB (publ) (“QuickBit”) har den 27 januari 2020 ingått avtal om förvärv av BitRate Invest OÜ (”BitRate”).

QuickBit förvärvar BitRate Invest OÜ och etablerar nytt verksamhetsområde med stark potential för lönsam tillväxt och förstärkt kassaflöde 2

Serod Nasrat, vd för QuickBit eu AB.

Genom förvärvet av BitRate säkrar QuickBit kontroll över hela transaktionsflödet samt skapar en bas för fortsatt framgångsrika produktlanseringar. I och med förvärvet etableras ett nytt verksamhetsområde med fokus på transaktioner som inte görs med bank- eller kreditkort. Därmed skapas en plattform för en väsentligt ökad lönsam tillväxt genom transaktionsflöden som inte binder kapital och som förstärker kassaflödet.

Förvärvet av BitRate ger QuickBit ägandet av strategiskt viktiga tillgångar. En av dessa är Bitcoin Purser, den mjukvara som används för att skapa digitala plånböcker (wallets), en annan tillgång är den licens för att få förvara kunders kryptovaluta (custody) hos QuickBit, två tjänster som QuickBit hittills licenserat. Båda dessa tjänster är centrala för att QuickBit ska kunna äga och säkra sin tekniska leverans framgent och därmed sin fortsatta starka tillväxt. Via BitRate erhåller QuickBit även den licens som krävs för att kunna genomföra växlingstransaktioner mellan traditionell valuta och kryptovaluta inom EU. Både custody- och växlingslicensen är vitala delar i QuickBits kommande lansering av VISA och Mastercard kort under hösten 2020.

Genom förvärvet av BitRate säkrar QuickBit kontrollen över hela den tekniska värdekedjan. I korthet innebär detta att QuickBit nu äger hela transaktionsflödet, vilket inkluderar skapandet av digitala plånböcker (wallets), försäljning av kryptovaluta till kunder genom både direktbetalningar såväl som kortbetalningar samt möjlighet att förvara kryptovaluta för kunders räkning (custody) enligt de licenskrav som gäller inom EU. Dessutom ges kunder även möjligheten att växla mellan kryptovaluta och traditionell valuta, något som QuickBit inte kunnat erbjuda tidigare.

QuickBit ser även goda möjligheter att förvärvet av BitRate, kombinerat med QuickBits kompetens och erfarenhet inom affiliatebaserad marknadsföring, kommer aktivera nya transaktionsflöden från nya kunder i stora delar av Europa via BitRate. Denna marknad har en potential i linje med QuickBits nuvarande marknad och erbjuder därmed en stark möjlighet för lönsam omsättningstillväxt. Genom ett ramavtal mellan BitRate och Digital Currency Services B.V. (”DCS”) kan dessa transaktioner även ske genom direktbetalningsmetoder som ej binder säkerheter i rullande reserv, vilket ger ett förstärkt kassaflöde samt en stark ställning på delar av den europeiska marknaden med en befolkning på cirka 300 miljoner.

Transaktionen i sammandrag

  • QuickBit har ingått avtal om att förvärva 100 procent av BitRate Invest OÜ (”BitRate”).
  • Tillträde till förvärvet beräknas ske senast 28 februari 2020.
  • BitRates huvudsakliga tillgångar består av en fullt utvecklad mjukvara för att kunna skapa digitala plånböcker (wallets) samt en licens för att kunna förvara kryptovaluta (custody) för kunders räkning. BitRate innehar dessutom ytterligare en licens för att kunna genomföra växlingstransaktioner mellan traditionell valuta och kryptovaluta inom EU.
  • Ett förvärv av BitRate innebär en tydlig fördel då följande faktorer kombineras: i) QuickBits erfarenhet inom affiliatebaserad marknadsföring, ii) möjligheten att aktivera transaktionsflöden i stora delar av Europa genom BitRate samt; iii) tillgången till direktbetalningsmetoder för dessa transaktionsflöden genom ett ramavtal mellan DCS och BitRate (fram till att QuickBit eventuellt förvärvar DCS).
  • Köpeskillingen uppgår till en initial betalning om 36,9 miljoner kronor samt eventuell tilläggsköpeskilling. Båda betalningarna av köpeskilling finansieras genom riktade nyemissioner av aktier i QuickBit eu AB.
  • Tilläggsköpeskillingen är helt baserad på den bruttovinst som BitRate genererar via transaktioner som sker med direktbetalningar. Därmed binds inget kapital upp i säkerheter, vilket förstärker QuickBits kassaflöde.
  • Den initiala riktade nyemissionen omfattar 3 miljoner aktier och medför en utspädning om 4,64 procent.
  • I det fall att en riktad nyemission genomförs är säljaren av BitRate Invest OÜ förbjuden att sälja de aktier de erhåller i QuickBit under en period om sex månader, så kallad ”lock-up”.

Serod Nasrat, vd för QuickBit eu AB, kommenterar:

Jag är mycket nöjd över förvärvet av BitRate, det ger oss kontroll över hela transaktionsflödet samt en möjlighet att addera ytterligare funktionalitet inför lansering av VISA- och Mastercardkort under hösten 2020. Genom BitRate får QuickBit även tillgångar som bygger en plattform för fler produktlanseringar i framtiden. I samband med förvärvet bygger vi ett verksamhetsområde där fokus ligger på transaktioner som inte sker med bank- eller kreditkort, något som stärker vårt kassaflöde samt skapar en intäktsström som är oberoende av våra nuvarande intäkter. Detta minskar risken i vår affärsmodell.

Sammantaget är förvärvet av BitRate mycket positivt då vi nu kan paketera vår starka affiliatekompetens med möjligheter till ökade transaktionsvolymer i BitRate som sker via de direktbetalningsmetoder som DCS har. Detta gör att QuickBit kan kapitalisera på en marknadspotential som ligger i linje med vår nuvarande marknad. Förvärvets struktur med en fast köpeskilling kombinerat med en rörlig tilläggsköpeskilling speglar en övertygelse att QuickBits vinst per aktie kommer att ha ökat inom tolv månader.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>