Hem Rapport/undersökning PwC: Historisk ökning av pessimism bland världens vd:ar

PwC: Historisk ökning av pessimism bland världens vd:ar

Publicerat av: Redaktionen

Rapporten CEO Survey, från revisions- och rådgivningsföretaget PwC, visade 2018 på rekordhög optimism bland världens vd:ar.

PwC: Historisk ökning av pessimism bland världens vd:ar 4I årets upplaga är tilltron fortsatt hög, 42 % tror  på ökad global tillväxt under 2019, men samtidigt är ökningen av antalet pessimistiska företagsledare i världen på en historisk nivå. Nästan 30 % tror att den globala tillväxten kommer att minska under de närmaste 12 månaderna, detta jämfört med bara 5 % 2018. Oron har minskat kraftigt överlag och stark tilltro sätts istället till nya revolutionerande tekniker som AI.

För 22:a året i rad släpper PwC sin globala rapport CEO Survey i samband med World Economic Forum i Davos. I rapporten har närmare 1400 vd:ar från nästan 100 länder gett sin syn på världens och det egna bolagets utveckling inom en rad områden. Den globala högkonjunkturen står fortsatt stark. 42 % av världens företagsledare är optimistiska och tror på ytterligare global tillväxt under det kommande året. Men pessimismen har växt sig större och skillnaden på bara ett år är rekordstor –  nästan 30 % av vd:arna förväntar sig en nedgång, förra året var de bara 5 %.

Vid ökad pessimism är det en tydlig trend att vända blicken inåt mot det egna företaget.

70 % av världens företagsledare uppger nu att de kommer att satsa på organisk tillväxt och ökad effektivitet under 2019, jämfört med tidigare år när fokus istället varit att växa genom uppköp.

– Förra året såg vi en starkt ökad optimism i undersökningen. 2019 är bilden mer tveeggad, trots en fortsatt tro på global tillväxt är det istället en kraftig ökning i pessimism som sticker ut bland siffrorna, säger Peter Nyllinge, vd PwC Sverige.

Vd:ar i Asien är överlag mest optimistiska. Regionen har historiskt sett visat en hög tillväxt som nu drivs på i ännu snabbare takt tack vare en snabbt ökande medelklass som eftersträvar allt högre levnadsstandard. I Kina tror 73 % av vd:arna på en ökad global ekonomisk tillväxt och det är mer än i något annat land. I USA, som fortfarande ses som världens motor, tror 34 % av företagsledarna på fortsatt global tillväxt. I Sverige är det bara 20 % som tror på tillväxt, vilket är ett historiskt ras på 30 %-enheter jämfört med förra årets 50 %. Många svenska vd:ar är inte längre neutrala, utan har skiftat till en negativ syn då 34 % nu tror på en nedgång.

Tron på det egna företagets egna utveckling har också gått ned. Andelen vd:ar som har en stark tilltro till det egna företagets tillväxt på ett års sikt har sjunkit från 42 % till 35 % sedan 2018, och tilltron till tillväxt på tre års sikt har sjunkit från 45 % till 36 %. Så låg har tilltron inte varit sedan finanskrisens 2009. Störst är nedgången i Nordamerika.

– Nordamerikanska vd:ar var euforiskt optimistiska om det egna företagets tillväxt 2018, drivet av stora förhoppningar på Trump-administrationens näringslivsvänliga politik. Deras optimism har skarpt sjunkit och ligger i år kring det globala snittet, säger Peter Nyllinge, vd PwC Sverige.

Sverige AB fortsätter ånga på

I de svenska svaren i årets vd-undersökning framkommer att tron på det egna företagets tillväxt är större än tron på den globala tillväxten. 20 % av de svenska företagsledarna spår att den globala tillväxten kommer att förbättras och runt 70 % tror att det egna företagets intäkter kommer att växa. Även den svenska arbetsmarknaden går bra och arbetslösheten fortsätter minska. 7 av 10 svenska vd:ar tror på tillväxt i det egna bolaget under 2019 och även i Sverige gör man främst satsningar på organisk tillväxt och förbättrad effektivitet.

Minskad oro, men nya sorters moln

Det globala näringslivets källor till oro har skiftat jämfört med förra året. 2018 var det existentiella hot som terrorism och klimatförändringar som oroade mest. Nu är det istället områden som är direkt kopplade till affären som oroar –  exempelvis överreglering, politisk osäkerhet, handelskonflikter och tillgång till nyckelkompetens. Dock har oron överlag gått ner, men fokusförändringen får vd:arna att byta strategier och satsa mindre på osäkra marknader, och mer anpassa sig för att hantera de utmaningar som växt fram marknaderna emellan.

I Sverige är 74 % av företagsledarna oroliga för klimatförändringarnas inverkan på den egna organisationen, mest i världen tillsammans med Japan och Sri Lanka. I USA och Mellanöstern är det geopolitiska läget företagens största hot där 80-85 % listar det som viktigast.

– Tillgänglighet av nyckelkompetens är också en av de stora utmaningarna. Över 60 % av vd:arna globalt upplever att det blivit svårare att rekrytera och att det finns ett stort gap mellan kompetens och behov. Detta påverkar bolagens möjligheter att innovera i den takt man behöver för att hänga med i den snabba förändringstakten, säger Peter Nyllinge.

Giganternas handelskonflikter ökar risk för ekonomisk inbromsning

PwC: Historisk ökning av pessimism bland världens vd:ar 5Handelskonflikter är ett hot som har seglat upp som som ett av de största orosmolnen för det globala näringslivet. 88 % av världens vd:ar är mest oroliga för konflikten mellan Kina och USA och 45 % är oroliga över vad som kommer att hända i relationen mellan USA och EU. Andelen kinesiska vd:ar som förlitar sig på USA för tillväxt har sjunkit från 59 % till 17 % det senaste året – ett tapp på över 70 %. I Kina gör man nu förändringar för att anpassa sig till det nya handelsklimatet, främst genom justeringar i sin leveranskedja och ändringar i regional tillväxtstrategi.

AI förväntas påverka världen mer än internet

Ny teknik skapar både möjligheter och utmaningar. Hälften av världens vd:ar anger att den tekniska utvecklingen är det som förändrat den egna branschen mest de senaste fem åren. Samtidigt ser 70 % av de tillfrågade i undersökningen den tekniska utvecklingen som det största hotet mot den egna verksamhetens tillväxt. Cyberhot hamnar på femte plats över de hot som oroar vd:ar i världen mest, men samtidigt har oron sjunkit med 10 %-enheter jämfört med förra årets undersökning.

Att artificiell intelligens (AI) kommer att påverka näringslivet är vd:arna rörande överens om. 85 % uppger att de tror att det kommer att förändra näringslivet inom de kommande fem åren, och ca 80 % av de tillfrågade tror att AI är bra för samhället. 62 % av världens vd:ar tror till och med att AI kommer ha större påverkan på världen än vad internet haft. I Sverige har bolagen börjat planera för att AI ska ta större plats i verksamheten och globalt uppger 6 % av vd:arna att de redan implementerat AI i stor skala.

Klimatet hotar världen men näringslivets intresse minskar

Klimatfrågan växer sig allt större i samhället och det står klart att en rad klimatåtgärder måste på plats omgående. Därför är det förvånande att årets undersökning visar att oron för klimatförändringarna påverkar världens företagsledare mindre än förra året. Skillnaden är stor. I år anger 19 % klimatet som ett hot mot den egna tillväxten, jämfört med 31 % förra året, en minskning med 12 %-enheter. Samtidigt saknar 80 % den data de anser att de behöver för att kunna fatta beslut gällande klimathotet och dess inverkan på det egna företaget.

– När vi går in i 2019 så ser vi en hel del skiftande utmaningar. Dels direkt ekonomiska risker i form av handelskonflikter och en potentiell konjunkturavmattning. Dels mer strukturella problem som protektionism och att internationella samarbetsorgan som EU, FN och världshandelsorganisationen WTO försvagas. Lägg därtill en alltmer brinnande klimatfråga. Det här läget avspeglar sig förstås negativt i företagsledarnas syn på framtiden även om det samtidigt finns en fortsatt tro på tillväxt, avslutar Peter Nyllinge.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>