ProtectMe första ID-skyddsleverantör med aktiv kreditkortsbevakning

Svenska ProtectMe befäster sin marknadsledande position inom ID-skydd och ID-bevakning genom att bygga ut sitt redan omfattande erbjudande:

ProtectMe är nu först i Sverige med att implementera aktiv kreditkortsbevakning i sina ID-skyddslösningar.

Med start den här veckan kommer samtliga ProtectMe:s kunder att omfattas av den aktiva kreditkortsbevakningen, som larmar kunderna direkt när deras kreditkortsnummer förekommer i oegentliga sammanhang. Det kan vara allt ifrån att numret används på en oväntad plats/tid till att kreditkortsnumret dyker upp de mörkare sidorna av nätet. Den nya lösningen ger en extremt tidig och direkt varning, som tidigt avvärjer missbruk och fel. IT-Finans.se

– Vi är fantastiskt stolta över att lansera Sveriges första aktiva kreditkortsbevakning som en del av vårt ID-skydd. Vi utvecklar hela tiden vårt erbjudande och med bevakningen på kreditkort fortsätter vi att driva ID-skyddsbranschen framåt. Vi vet att andra aktörer tittar på vad vi gör, och kommer att följa vår väg, säger Farid Lalami, VD och en av de två grundarna till ProtectMe.

Antalet anmälda ID-brott har ökat varje år de senaste åren och uppklarningsfrekvensen är mycket låg. ProtectMe har samtidigt etablerat sig som en av de starkaste aktörerna på marknaden för ID-skydd. Tidigt kunde man erbjuda det mest heltäckande tekniska skyddet mot ID-brott och i och med implementeringen av aktiv kreditkortsbevakning i ProtectMe:s ID-skydd bryts ny mark.

– Framtiden är oviss men vi vet att missbruk av konto- och kreditkort idag är den i särklass vanligaste formen av ID-brott. Det är svårt att skydda sig mot nya former av angrepp och intrång. Därför vidareutvecklar vi kontinuerligt vår tjänst och våra dataregister så att vi även i fortsättningen med stolthet kan erbjuda marknadens mest heltäckande ID-skydd, fortsätter Farid Lalami.

Så fungerar det
Den aktiva kreditkortsbevakningen implementeras som integrerad del i ProtectMe:s ID-skydd, vilket omfattar samtliga våra kunder. Kreditkortsbevakningen är proaktiv, precis som hela ProtectMe:s bevakningssystem. Detta innebär att ProtectMe:s egenutvecklade algoritmer aktivt söker av tiotusentals traditionella databaser, låsta och mörka delar av internet samt tillgängliga offentliga register. Genom kontinuerlig sökning mot marknadens mest heltäckande dataregister kan ProtectMe snabbt larma dig som kund om dina uppgifter förekommer på internet.

Säkerhet och kryptering
Samtliga transaktioner som innefattar kortuppgifter, såväl som lagring av sådana transaktioner, sker i krypterad form. ProtectMe:s system är PCI DSS-certifierade samt följer de högt ställda krypteringskraven i PCI DSS. Vi genomför dagliga backuprutiner för samtliga servrar och system. Rutinen följer de villkor och riktlinjer som innefattas i VISA och Mastercards PCI-certifiering.