Promentor Finans väljer LeanDevs bankplattform för sin inlåningsverksamhet

Det snabbväxande kreditmarknadsbolaget Promentor Finans har utökat sin verksamhet och erbjuder nu privatpersoner och företag sparande med statlig insättningsgaranti.

Promentor Finans väljer LeanDevs bankplattform för sin inlåningsverksamhet 1– För att kunna bemöta efterfrågan på kapital har vi utökat vår produktportfölj med en inlåningsverksamhet.Genom lanseringen av inlåningsverksamheten möjliggörs ett mer heltäckande kunderbjudande, vilket skapar ett mervärde för våra privatkunder och företagskunder. Det går hand i hand med vår affärsstrategi där vi på ett professionellt, lösningsorienterat och engagerat sätt ämnar möjliggöra fler lönsamma affärer för våra kunder. Valet av plattform föll sig naturligt. LeanDevs molnbaserade bankplattform är en mycket flexibel och automatiserad lösning som möter våra kunders behov. Implementationen gick över all förväntan, vi var igång på några veckor och dessutom är vi väldigt nöjda med servicenivån och bemötandet.” säger Claes Ulfsparre, CFO på Promentor Finans.

Promentor Finans erbjuder idag marknadens högsta sparränta för privatpersoner med ett års bindningstid, och statlig insättningsgaranti. Trygghet och starkt engagemang att hitta den bästa lösningen för kunden är signum för Promentor Finans. Själva öppnande av ett sparkonto gör kunden enkelt själv i realtid och all hantering sker automatiskt.

– Vi är väldigt stolta över Promentors förtroende att realisera deras satsning på inlåningsverksamhet. Vår plattform är framtidssäker och byggd för att man snabbt och enkelt ska kunna lansera olika produkter och tjänster, skapa en hög servicegrad till kunderna, och givetvis uppfylla regelefterlevnad” avslutar Fredrik Ulvenholm, VD på LeanDev.