Priserna på bostadsrätter uppåt, villor oförändrade

Den senaste månaden steg priserna på bostadsrätter med +1% medan villor var oförändrade i riket.

den omvända där priserna på bostadsrätter har legat stilla medan villorna ökat med +1%. Årstakten har ökat något till +8% för bostadsrätter och är oförändrat på +9% för villor, visar de senaste mätningarna hos Svensk Mäklarstatistik.

–         Priserna på bostadsrätter har börjat öka igen Priserna på bostadsrätter uppåt, villor oförändrade 1i Stockholms centrala delar, medan de stått still i länet. Årstakten är nu +7% i centrala Stockholm medan den ligger på +5% i Stor-Stockholm. Priserna i Malmö ökar fortfarande mest med +2% i såväl de centrala delarna som i Stor-Malmö senaste månaden och med en årstakt på rekordhöga +16% respektive +18%. Göteborg placerar sig mellan Malmö och Stockholm med en årstakt på +8% för de centrala delarna och +13% för Stor-Göteborg konstaterar Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

–         Villamarknaden har varit lugn under sommaren med små prisförändringar. Priserna i samtliga storstadsområden var oförändrade den senaste månaden och årstakten är numera något lägre än för bostadsrätter. Genomsnittspriset på de villor som såldes i Sverige under augusti var 3 Mkr, medan medelpriset i Stockholm, Göteborg och Malmö var 5,6 Mkr, 4,5 Mkr respektive 3,9 Mkr, säger Per-Arne Sandegren.

–         Antalet sålda bostadsrätter och villor är större jämfört med samma period förra året. Antalet bostadsrätter under juni – augusti ökade från 20.100 2016 till 23.900 i år, en ökning på +19%. Antalet sålda villor gick från 11.500 till 13.600, en ökning på +18%, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, augusti 2017  

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket + 1% ± 0% + 8% 40 687
Centrala Stockholm + 1% ± 0% + 7% 95 462
Stor-Stockholm ± 0% – 2% + 5% 60 557
Centrala Göteborg + 1% + 1% + 8% 63 697
Stor-Göteborg + 2% + 3% + 13% 47 334
Centrala Malmö + 2% + 1% + 16% 32 309
Stor-Malmö + 2% + 4% + 18% 30 144

Statistiken baseras på försäljningen av 23 918 bostadsrätter under juni 2017 – augusti 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2017 – maj 2017, tolvmånaderssiffran med juni 2016 – augusti 2016 och i enmånadssiffran jämförs maj 2017 – juli 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, augusti 2017  

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket ± 0% + 1% + 9% 3 007 000
Stor-Stockholm ± 0% – 1% + 6% 5 601 000
Stor-Göteborg ± 0% + 1% + 11% 4 504 000
Stor-Malmö ± 0% + 3% + 12% 3 909 000

Statistiken baseras på försäljningen av 13 600 villor under juni 2017 – augusti 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2017 – maj 2017, tolvmånaderssiffran med juni 2016 – augusti 2016 och i enmånadssiffran jämförs maj 2017 – juli 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 10% 1 646 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 265 fritidshus mellan september 2016 och augusti 2017 . Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.