President Donald Trump aviserar nya riktlinjer – ”One In – Two Out”

Entreprenörskapsforum och Näringslivets Regelnämnd bjöd in till ett lunchseminarium och IT-Finans var på plats. Ämnet för dagen var; Bättre regelverk och hur är det möjligt?

President Donald Trump aviserar nya riktlinjer - ”One In - Two Out” 1
Cass Sunstein från Harvard Law School

Huvudtalare var professor Cass Sunstein från Harvard Law School. Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd var moderator för seminariet.

Efter en kortare inledning av Andrea Femrell och Johan Eklund, VD Entreprenörskapsforum, där budskapet var att Sverige oftast kommer top-10 i olika mätningar av länders finansiella regelverk blev slutsatsen ändå att det alltid finns utrymme för förbättringar. Mot den bakgrunden hade man bjudit in professor Cass Sunstein som arbetat under ett flertal amerikanska presidenter, från Ronald Reagan till Barack Obama.

Hur skapar man ett smidigt regelverk?

Som en ung advokat började professor Cass Sunstein på Vita Husets Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA). Senare blev han chef för OIRA. Han konstaterade tidigt att det fanns ett glapp mellan lagverket och regelverket. Han ville arbeta för ett smidigare regelverk som det var lättare att överblicka. I dagens regelverk finns det en del regler som kom till på 50- och 60-talet. Att enskilda regler är gamla betyder inte i sig att de är otidsenliga men risken ökar för varje år att juridiken och regelverket inte går hand i hand.

OIRA arbetar minst sagt nära presidenten då man sitter i lokaler som endast är 3 minuters gångväg från Ovala rummet. Det gör att man har alla möjligheter till regelbundna avstämningar med presidenten och hans team. Presidentens fokusområden är prioriterade hos OIRA vilket givetvis kan leda till nya arbetsområden i samband med att en ny president svärs in. De regelbundna avstämningarna innebär att det är sällan som presidenten går emot OIRA.

Vad är ett människoliv värt?

Idag har man ca: 45 anställda vilket kan jämföras med det dubbla antalet på 1980-talet. Det är en blandning av ekonomer, jurister, advokater och analytiker som arbetar på OIRA. De flesta, för att inte säga alla, regler & förordningar får konsekvenser för medborgarna och därför har man ett fokus på de mänskliga följdeffekterna av nya regler & förordningar. En analys av kostnad och nytta görs alltid och de regler där kostnaden överstiger nyttan blir rödflaggade och har svårt att bli godkända. En vanlig parameter i dessa ”Cost-Benefit”-analyser är vad ett människoliv är värt. I OIRA:s analyser räknar man med att ett människoliv är värt 9 miljoner dollar. Det är givetvis ur många perspektiv omöjligt att sätta en ”prislapp” på ett människoliv men ändå nödvändigt när man konsekvent arbetar utifrån ett lönsamhetsanalys-perspektiv.

One In – Two Out

För att inte tappa kontrollen över regelverket har presidentens administration från Reagan och fram till Obama haft en princip att en ny förordning innebär att man tar bort en annan, One In – One Out, för att hålla antalet konstant. Denna princip tillämpas även av Kanada och Storbritannien.

Amerikas nyinstallerade president Donald Trump har däremot klart deklarerat att han kommer att tillämpa principen – One In Two Out.

Cass Sunstein menade, utan att göra ett politiskt ställningstagande, att han var tveksam till att detta var en lyckad kursändring. Anledningen är att det inte behöver finnas en tydlig koppling mellan den förordning som tillkommer och de som tas bort. Risken är följaktligen att relevanta och väl fungerande regler tas bort bara för att en ny tillkommer. Däremot påminde han om det som han sa i sin inledning nämligen att han alltid velat verka för ett smidigare regelverk.

Vill komma närmare medborgarna

Något som verkligen kan hjälpa till att förverkliga hans vision om ett smidigare regelverk är den nya tekniken. Inom OIRA och den amerikanska administrationen i sin helhet har man sedan flera år arbetat hårt för att öka medborgarnas möjlighet att påverka samt få insyn i arbetet med kommande förordningar. Professor Cass Sunstein rekommenderade varmt följande webbplatser:

www.regulations.gov och www.reginfo.gov

Där kan man bl.a. följa vilka nya regler som är på gång och om det föreligger några förseningar. Det går även att ta reda på om andra länder påverkas av en ny förordning. Vilket inte minst i dessa dagar kan vara intressant för alla och envar.

Han avslutade sitt föredrag med ett citat av den irländske poeten och nobelpristagaren William Butler Yeats:

”Do Not Wait To Strike Till the Iron is Hot; but Make it Hot by Striking”

En avslutande paneldiskussion

Lunchseminariet avslutades med en paneldiskussion där följande kommentatorer deltog:

  • Anna Breman, chefekonom på Swedbank
  • Johan Eklund, VD Entreprenörskapsforum
  • Niklas Johansson, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
  • Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson hos Liberalerna
  • Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd

 

Ett område som nämndes som ett exempel på att tekniken och regelverken inte alltid går i takt är de självkörande bilar som numera i praktiken är en verklighet. Här har lagar och förordningar inte alls hängt med.

När det gäller aspekter på att analysera kostnader och nytta för att skapa ett beslutsunderlag tog man investeringar i höghastighetståg i t.ex. Sverige som ett exempel.

 

Ett mycket intressant seminarium var därmed till ända.