PMAx blir molnbaserat!

Advania är stolt över att lansera den molnbaserade affärslösningen PMAx 365, optimerad för fastighetsmarknaden.

PMAx blir molnbaserat! 1Lösningen är säker och strukturerad. Kunder kan nu administrera sin fastighetsportfölj var som helst, när som helst, från dator, surfplatta och mobil.

Med utgångspunkt från Microsoft Dynamics 365, gör PMAx 365, det ännu enklare att manövrera och svårare att göra misstag vid registrering av data. Mycket av det som tidigare anpassades är nu standard. PMAx 365 underlättar arbetet och effektiviserar processer.

PMAx från Advania, har utvecklats i nära samarbete med ett antal företag på den skandinaviska fastighetsmarknaden. Lösningen ger företagen tidsbesparande och mångsidig funktionalitet, vilket ger värde för verksamheten.

Microsoft Dynamics och PMAx i en molnbaserad miljö, resulterar i stora förbättringar för fastighetsförvaltande företag. Smarta lösningar, som global adressbok och den täta bidirektionella integrationen i Excel möjliggör ett mer flexibelt arbetsflöde, samtidigt som affärslogiken bibehålls.

PMAx 365 drar nytta av Microsofts smarta affärslösningsplattform fullt ut.

Nya möjligheter med PMAx 365
Advania har tidigare varit leverantör av professionella system inom fastighetsförvaltning. När tjänsterna nu flyttas in i molnet har vi förberett oss genom att bredda vår kompetens inom effektiv affärsverksamhet. Baserat på den nya Microsoft-plattformen hjälper vi också våra fastighetskunder som leverantör av säkerhet, interaktion, dokumentdelning och operativlösningar.

PMAx expanderar på den globala marknaden
Den molnbaserade lösningen expanderar internationellt. Advania bedyrar potentialen som finns i PMAx lösningen i kombination med Microsofts moderna affärsplattform.