Plexian-grundaren Sami Sulieman: “Använd fördomar som bränsle till ditt driv”

Svenska Plexian. ett mobile-first Fintech företag eller enklare uttryckt ett företag som fokuserar på att skapa unika lojalitetslösningar för anslutna parters och deras kunder genom Sveriges smartaste betalkort, grundades för drygt ett år sedan av Sami Sulieman.

Sami Sulieman

Under tiden fram tills idag så har företaget fortsatt sina utvecklingsplaner och sin tillväxt i en stadig takt och närmare sig nu en mer publik lansering.

Under tiden så har även företaget, helt planenligt, genomgått ett par fasförändringar där bland annat Sami stigit ner som CEO till CCO och överlåtit stafettpinnen till Staffan Mattson som kommer från bland annat Ikano Bank och som enligt Sami är just den drivkraft som bolaget behöver samtidigt som Sami kan jobba vidare med de delar som ligger honom närmast hjärtat.

 • Staffan Mattson är utan tvekan den bästa rekrytering som jag någonsin gjort, och då har jag ändå drivit rekryteringsbolag. Vi är en perfekt match som kompletterar varandra på ett snudd på unikt sätt och vi drivs av ett gemensamt intresse och respekt för varandra snarare än en intern tävlan som många gånger kan förekomma i likande situationer, berättar Sami.

I dagsläget så består Plexian av 15 medarbetare men Sami tror att denna siffra kan komma att dubblas redan under kommande år. Intressant är även att företaget finner all kompetens i Skåne där bolaget bildades och även framöver kommer att ha sitt säte. Däremot är det inte uteslutet att Plexian delvis kommer att växa geografiskt i Sverige för att på detta sätt få kundansvariga som befinner sig nära företagets olika kunder i stället för som nu är Sami med sitt team nästan uteslutande befinner sig på resande fot.

 • Vi är som universum där hastigheten ökar på alla fronter och i takt med att vårt fantastiska team har blivit större så har allt bara gått fortare och fortare – allt tack vare ett enormt teamwork, däremot så känns det ibland som att det är vi som försörjer SAS och Norwegian med alla resor som vi gör, säger Sami med ett skratt.

Företagarens tio budord

Att ha lätt till skratt och kunna kombinera fullt alvar med en djupt rotad känsla av att hitta glädje i allt samtidigt som han alltid ger inte bara 100 eller 110 utan snarare 1000 procent är ett enkelt sätt att beskriva Sami. Detta tankesätt är, tillsammans med ett par andra punkter som Sami under sina numera ganska många år som entreprenör, grunden till att lyckas oavsett vad du jobbar med eller vilket typ av företag som du vill driva.

Som den enormt ödmjuka person Sami är så är denna lärdom något som han även gärna delar med sig av – allt för att alla ska få en bra och äkta bild över vad som krävs för att lyckas i långa loppet. Vi kan kalla dessa tips för företagarens tio budord men då de faktiskt är så generella och användbara går de även till stora delar går att applicera direkt på personnivå.

 

 1. Är man inte lik sin omgivning, är man född i ett utsatt område, har man ett handikapp, utländskt påbrå eller ibland räcker det till och med att vara kvinna eller homosexuell för att får det extra kämpigt och stötta på fördomar och motstånd. Det är bara att inse att det nästan alltid kommer vara en uppförsbacke (såklart av varierande grad), man måste var beredd att jobba hårdare och kämpa längre. Tyvärr så är livet inte rättvist och det är bara att acceptera. Att ta på sig offerkoftan eller bli bitter, hjälper aldrig.
 2. Jobba strategiskt och långsiktig med att bygga ditt nätverk, ha alltid i åtanke att du ska ge värde utan att förvänta dig något tillbaka, det lönar sig alltid i slutändan.
 3. Världen är liten, så behandla alla med respekt, oberoende hur de behandlar dig.
 4. Anställ rätt kompetens, många tycker det är dyrt att anställa proffs och A-spelare. Men vänta tills du anställt en amatör, då kommer du bli varse om vad som är dyrt.
 5. Jobba på din och ditt bolags trovärdighet, och det kan man göra på många olika vis, tex genom investerare, styrelse, rådgivare, kunder osv, du kommer alltid bli bedömd, så gör rätt från början.
 6. Du kommer alltid att behöva bevisa och överbevisa med tanke på din bakgrund. Acceptera det, samt acceptera att bli ifrågasatt och misstrodd.
 7. Ha grit/långsiktighet/uthållighet/ge aldrig, aldrig upp, men sluta snabbt med det som inte funkar för att istället korrigera och utveckla. Var flexibel och anpassa dig, släpp ego och prestige, gör det som funkar.
 8. Försök hitta glädje och njutning i ”resan”. Problemet med att ha höga ambitioner och vara driven är att dessa råd är svåra att internalisera, man kommer alltid springa på motgångar och saker tar längre tid än man vill samt kostar alltid mer än man tror.
 9. Läs på, håll dig uppdaterad, gör mycket research, vet allt om alla dina konkurrenter, vet mer än alla andra, läs, läs, läs.
 10. Använd motgångar och rasism, fördomar o motstånd som bränsle till ditt driv, den som spelar det långa spelet vinner.

Viktigt att tänka på är att dessa punkter inte på något sätt är rangordnade inbördes men ska man utifrån dessa lyfta fram två områden som Sami vill hålla aningen högre så är detta punkt sju och nio.

 • Att i alla lägen har grit, att se långsiktigt och att aldrig ge upp är en prioritet. Men samtidigt ska vi inte vara dumma och ser vi att någon, av någon som helst anledning inte fungerar så ska man inte vara dum och stånga sig blodig. Jag är fullt övertygad om att alla kan lyckas med allt, vad de än tar sig för men jag har även under mina år varit med om delar som av olika anledningar helt enkelt inte lyckas, oavsett hur bra de verkar och hur många som tycker.
 • Jag har själv under mina år varit med om ett par ordentliga kovändning som var helt omöjliga att förutse. Den senaste av dessa kan man lite skämtsamt säga är anledningen till att jag grundade Plexian, så inget ont som inte har något gott med sig. Jag hade tillsammans med kollegor valt att satsa på en Fintech lösning i London och allt hade kommit mycket långt. Men så kom Brexit och nästan över en natt så förändrades spelplanen och investerarna blev osäkra.
 • Den andra delen, att alltid vara påläst om allt och alla är minst lika viktig och jag vet otaliga gånger som just kunskapen i olika ärenden har varit den avgörande faktorn till att vi lyckats. Det är dessutom som så att med en bredare och djupare kunskap så får du en annan trygghet och blir trovärdigare vilket underlättar mycket.
 • Nu handlar inte detta bara saker som ligger framåt i tiden utan jag har även vid otaliga tillfällen suttit och läst olika företags gamla ekonomiska handlingar för att lära mig vad som eventuellt gick snett eller hur ledningen för det företag tänkt i olika situationer. Siffror kan på detta sätt inte ljuga eller måla upp en allt för positiv bild av verkligheten vilket är något som jag verkligen värderar högt.

Vikten av att kämpa även när du inte äger grunden till problemet

Utöver dessa två punkter vill Sami även belysa ytterligare områden i form av punkt 5 och 6 ovan. Som många av oss kommer ihåg på ett eller annat sätt så startade det för dryga fem år sedan en omfattande debatt kring hur ett företag lurade aktieägarna på stora summor pengar, en debatt som kallades för 24-Mas härvan. Under denna tid och i denna process så gick Sami in och försökte hjälpa aktieägarna då han såg en potentiell lösning på problematiken. Tyvärr blev inte vägen till en lösning lika enkel eller rak som Sami hoppats och något som borde gått att lösa enklare tog en helt annan vändning där Sami och hans dåvarande bolag delvis fick skulden för någonting de inte hade någon som helst inblandning i. En vändning som delvis berodde på Samis icke svenska namn.

 • Det fanns ett uppmärksammat fall där 24MAS lurade aktieägare. Eftersom att jag har ett utländskt namn blev jag genast kritiserad när jag försökte hjälpte dessa aktieägarna, och vet hur det är att bli dömd på förhand. Därför är trovärdigheten så viktig.
 • Jag försökte göra något gott, för en drabbad grupp människor. På grund av mitt namn vändes den goda gärningen mot misstankar och ifrågasättanden. Och jag samt mitt bolag Prescott Lewis var helt oskyldiga till den uppkomna situationen och försökte istället reda ut och lösa problemen. Men istället fick även vi delvis skulden för någonting vi inte hade något att göra med

Nu, år senare, så har ärendet äntligen fått en positiv vändning och Sami är på väg att få upprättelse. Men detta har tagit tid och kraft och verkligen krävt en enorm inre styrka och tro på sig själv och på en större rättvisa.

Alla är med på samma resa

Dessa ”budord” och sätt att driva företag efter har även varit en viktig del när Plexian har värvat sina medarbetare.

 • Vi vill att alla medarbetare ska vara med på resan och ha samma värderingar. Sedan menar jag inte att vi alla ska tycka och tänka samma, för det hade blivit väldigt tråkigt och inte alls skapat rätt dynamik, men de underliggande värderingarna och sättet att jobba på, sträva framåt och sprida en glädje kring våra produkter det är A och O.
 • Nu tar vi dessutom detta nästa steg då vi den 1a mars flyttar in i nya lokaler med allt vad det innebär i form av inredning och design av de nya kontorslandskapen.

Tanken om att alla ska trivas och dra åt samma håll är även något som Plexian har med sig när det kommer till vidare expansion och i stället för att göra som många andra företag där man primärt fokuserar på marknader med många individer så tittar Plexian på marknader där företagets partners redan är etablerade för att sedan växa med dessa vilket blir en mer naturlig väg att gå där även alla parter känner att de bygger en gemensam framtid.

2019 – ett nyckel-år

Vi kommer så fram till det mest intressanta och det är kommande år, 2019, som kommer att bli något av det verkliga startskottet för Plexian. Under början av året så kommer mer information om företagets partnersatsning och någon gång kring sommaren kommer lanseringen att ske, en lansering som redan omfattar flera av de större varumärkena i Sverige.

Att Sami och Plexian kommer att lyckas det råder det inget tvivel om, för har man gång på gång lyckats med delar som inga andra trott varit möjligt, som när Sami lyckats föra in en inkomstförsäkring värd namnet för SMÅA vilket alla experter sagt aldrig skulle gå eller som när han nu tillsammans med sin advokat fått ett positivt besked från EU domstolen, i målet de driver tillsammans för småspararna i 24MAS härvan i Göteborg, så är Plexians framtiden en ”walk in the part”. En walk som kommer att omfatta hårt arbete, uthållighet, strategisk planering, ett lika värde för alla och inte minst en fruktansvärt rolig resa för alla inblandade.