Plånboksindex: Minskad ekonomisk optimism i kölvattnet av amorteringskravet

Skandias Plånboksindex för fjärde kvartalet visar på en fortsatt hög sparvilja hos hushållen.

Samtidigt har optimismen kring den egna ekonomin försvagats. Framförallt i de grupper som i störst utsträckning berörs av amorteringskravet. Amorteringskravet har fått en tydlig effekt, framförallt i storstäderna. Plånboksindex: Minskad ekonomisk optimism i kölvattnet av amorteringskravet 1

Analysen pekar tydligt på att konsekvenserna av amorteringskravet är vad som driver utvecklingen av sparviljan och den minskade optimismen. Sparviljan ökar mest bland de grupper som också berörs mest, det vill säga storstadsbor, höginkomsttagare, yngre par utan barn och småbarnsfamiljer. Dessa grupper har stora bolån eller står inför att skaffa sin första bostad på en mycket högt värderad bostadsmarknad. I kvartal fyra ser vi att de nya spelreglerna har skapat en mer pessimistisk syn på den ekonomiska situationen.

– Hushållens minskade optimism pekar på att de inte bara förstått att förutsättningarna förändrats utan även planerar för att göra verkliga förändringar i den egna ekonomin. Effekterna av amorteringskravet är stora för många bostadsköpare och det är sunt att de mest utsatta grupperna nu blir mer sparvilliga, säger Skandias sparekonom Maria Landeborn.

Amorteringskravets effekter har varit ämne för diskussion men analysen ger stöd för att förändringen nu fått effekt. För dem som berörs är det viktigt att inte bara bromsa sin konsumtion, utan att också hitta en bra sparform och att börja i tid.

– Många har redan praktiskt fått känna på eller har insett att ekonomin kan naggas rejält i kanten av stora amorteringar. Hur man väljer att spara bör bero på hur långt fram i tiden bostadsköpet ligger. Är det inom ett par år är sparkonto lämpligt, handlar det om 5-10 år är aktiefonder ett bättre val, säger Maria Landeborn.

Om Plånboksindex
Skandias Plånboksindex, som görs i samarbete med Kantar Sifo, kombinerar hushållens optimism kring den egna ekonomin med sparviljan, det vill säga benägenheten att amortera, spara på banken, i fonder eller aktier.

Mätningen görs i samarbete med TNS Sifo. Datainsamling sker den 1-7:e varje månad och varje månads mätning har omfattat ca 1 000 webintervjuer. Resultatet har vägts på kön, ålder, region och inkomstgrupp för att spegla målgruppen ovan. Urvalet dras ur kantar Sifos onlinepanel: Panelen har rekryterats representativt över hela landet via telefon och postala utskick. Det finns ingen möjlighet att ansluta sig till panelen utan att först ha blivit kontaktad av kantar Sifo i anslutning till en undersökning som uppfyller kraven för representativitet.