Pionjärer inom robottjänster till offentlig sektor

Nordens ledande företag inom automatiserade ekonomitjänster har fått i uppdrag att leverera robotiserad programvara (RPA) till den finska regeringens Shared Services Centrum.

Centret sköter ekonomi- och personaladministration åt statliga organisationer. Ordern är värd cirka tjugo miljoner kronor, men digitaliseringen beräknas ge besparingar på nära trettio miljoner kronor.

hans-hallden-country-manager-opuscapita-sverige
Hans Halldén, Country Manager, OpusCapita Sverig

OpusCapita vann kontraktet i hård konkurrens med några av de största IT-leverantörerna i världen. OpusCapitas övergripande strategi innebär att man satsar stort på att implementera digitaliserade processer som ersätter rutinartade arbeten inom offentlig sektor och inom medelstora och stora bolag i Norden.

— RPA, Robot Process Automation, (maskininlärning) har en enorm potential även för svensk offentlig sektor, säger Hans Halldén, Country Manager, OpusCapita Sverige. Vår erfarenhet visar att investeringar i RPA-lösningar betalar igen sig inom sex till tolv månader.

Robotiserad programvara (RPA) har en tvådelad nyttoaspekt. Eftersom mindre komplicerade och rutinmässiga arbetsuppgifter automatiseras skapas en ökad effektivitet i verksamheten. Samtidigt ges personalen möjlighet att ägna sig åt mer meningsfulla arbetsuppgifter.

— Med hjälp av OpusCapitas mjukvarurobotar är vårt mål att nå högre produktivitet, säger Helena Lappalainen, utvecklingsdirektör, finska statens Shared Services Centrum. Dessutom vill vi ge vår personal möjlighet att koncentrera sig på sina egna expertområden och överlåta rutinjobb till robotar.

Studier från Åbo Universitet år 2016, visar att motivationen hos medarbetare i organisationer som genomgått digitalisering på tjänstesidan, ökar väsentligt. Personalen finner arbetet mer meningsfullt och efterfrågar ofta ytterligare automatisering när de första stegen är avklarade.