PictureMyLife har inlett samarbete med stort försäkringsbolag

Picture My Life inleder samarbete med ett försäkringsbolag som har 700 000 kunder med barnförsäkringar.

Från och med november i år kommer försäkringsbolaget att rekommendera föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar om PictureMyLifes digitala kommunikationsverktyg.IT-Finans.se

Försäkringsbolaget kommer att rekommendera PictureMyLife både via sin hemsida och via personlig rådgivning per telefon. I samband med att samarbetet startar kommer PictureMyLife att träffa och informera de som är ansvariga för rådgivningen så att de ska få en djupare förståelse av hur verktyget underlättar kommunikationen mellan hemmet och skolan.

PictureMyLife har mer än fördubblat antalet prenumeranter jämfört med i våras och med det nya samarbetet förväntas antalet prenumeranter öka i ännu snabbare takt.

“Vi träffade en representant från försäkringsbolaget på ett mingel för ett par veckor sedan och nu är vi i mål. Det är väldigt kul att det gick så snabbt vilket är ytterligare ett bevis på att vi erbjuder en värdefull tjänst”, berättar Yvonne Malmström Grimme som är VD för PictureMyLife.

Verktyget används idag för barn och ungdomar som har svårt att kommumera med ord. Det är bland annat barn med autism, Downs Syndrom och ADHD. Vertygets stora styrka är att det möjliggör digital bildbaserad kommunikation där föräldrar, barn och lärare enkelt kan ladda upp bilder och video samt använda sig av tecken från integrerade bilddatabaser. På så blir kommunikationen betydligt mer effektiv och rolig än när den skedde via pappersdagböcker där barn, förälder och lärare skrev ut och klistrade in bilder.