Peter Eriksson presenterar Sveriges AI-prioriteringar på högnivåmöte i Bryssel

Idag den 10 april är digitaliseringsminister Peter Eriksson i Bryssel för att delta i högnivåkonferensen Digital Day 2018.

Digitaliseringsministern presenterar de svenska AI-prioriteringarna i en högnivåpanel tillsammans med ministrar från bl.a. Frankrike, Irland och Spanien. Därefter signerar ministern en EU-deklaration om AI.

– AI kommer vara avgörande för Europas konkurrenskraft och det är bra att kommissionen agerar. Utöver detta är Sveriges prioriteringar utvecklingen av etisk AI och möjligheten för offentlig sektor att dra nytta av en förbättrad service till medborgarna som AI kan erbjuda, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.