Pensionsbolaget Elo förnyar infrastruktur- och molntjänstavtal med Tieto

Det finska pensionsbolaget Elo har valt att förlänga sitt befintliga kontrakt med Tieto med ytterligare fem år. Avtalet syftar till att ge Elo ökad kostnadseffektivitet och bättre skalbarhet, samt stötta verksamhetens transformation.

Pensionsbolaget Elo förnyar infrastruktur- och molntjänstavtal med Tieto 1Tieto ska leverera infrastruktur och molntjänster, skapa en modern och skalbar plattform som förenklar Elos IT-miljö och ökar verksamhetens kostnadsbesparingar, samt skapa goda förutsättningar för såväl en effektiv värdekedja som framtida affärsbehov.

Partnerskapet är framförallt inriktat på att hjälpa Elo att möta sina mål om att förenkla och kostnadseffektivisera verksamheten. Tieto kommer att leverera molntjänster, standardlösningar, onlinetjänster, automatiseringslösningar och virtualiseringsstöd, Utöver detta kommer Tieto att hjälpa Elo att skapa framtida utvecklingsmöjligheter vad gäller förnyelser av system och annan teknologi, vilket är ett led i verksamhetens transformation.

– Vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med Elo och vi är väldigt glada över att de valt att ge oss fortsatt förtroende. Vi ser fram emot att, i nära samarbete med Elo, hjälpa dem att uppnå sina mål, säger Maarit Selin, Vice President, Tieto Financial Services, Finland.

Genom att förnya och modernisera verksamheten ser Elo till att prioritera såväl kundupplevelsen som sina digitala tjänster för framtiden. En flexiblare miljö kommer även att göra det enklare för Elo att tillmötesgå nya tillsynskrav och regler, som exempelvis den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

– Tieto är en strategisk partner som förstår våra framtida affärs- och teknologikrav, säger Aaro Mutikainen, CIO på Elo.