Paynovas leverans till Sensor Alarm nu i produktion

Sensor Alarm valde Paynovas kreditplattform Elastq för sina faktura- och kredittjänster i mitten på december 2019.

Paynovas leverans till Sensor Alarm nu i produktion 1Paynovas leverans till Sensor är nu i full produktion.

Paynova levererar en faktura- och kreditlösning till Sensor Alarm för att möta konsumentens krav på en digital kundresa. Leveransen är komplett och inkluderar all teknik såväl som finansiering och kundtjänst.

Det starkt växande Sensor Alarm erbjuder den nya generationens hemlarmsteknik som inte kräver någon installation. Smarta sensorer läser av lufttrycket i en byggnad och reagerar direkt om trycket förändras. Sensor är på god väg att göra larm till var mans egendom.

Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för sina kunder och partners. Bolaget paketerar utifrån den nyutvecklade kreditplattform Elastq. kreditlösningar för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är noterade på NGM Equity.