OpusCapita förvärvar den schweiziska e-faktureringsportalen Billexco

OpusCapita, ett ledande nordiskt företag inom digital fakturering och betalningslösningar, fortsätter att stärka sitt ekosystem för försäljning, förvärv- och finansiella processer och utvidgar sin geografiska räckvidd i DACH-regionen.

I länder som Tyskland, Österrike och Schweiz, genom att förvärva den schweiziska portalen för elektronisk fakturering Billexco AG.
Det privatägda Billexco är en portal för elektronisk fakturering både mellan företag business-to-business (B2B) och mellan företag och myndigheter business-to-government (B2G). De tillhandahåller en enkel, säker och prisvärd lösning för att sända och ta emot PDF-fakturor elektroniskt. Billexco grundades år 2011 och deras portal används idag av 15 000 leverantörer och sjuttio beställarorganisationer i Schweiz och centrala Europa, och är en av tre leverantörer av e-fakturalösningar till de schweiziska myndigheterna.
– Genom att integrera Billexcos nätverk i OpusCapitas befintliga affärsnätverk stärker vi vårt existerande ekosystem som möjliggör globala transaktioner mellan företag, säger Ahti Allikas, ansvarig för OpusCapitas fortsatta expansion och utveckling av nätverket, samt representant i OpenPeppol Association och European E-Invoicing Service Provider Association.

– OpusCapita är redan en viktig aktör inom PEPPOL, det europeiska nätverket för elektronisk fakturering och elektroniska inköp, och har ett omfattande nätverk av partners för att stödja gränsöverskridande transaktioner i handeln mellan företag. Billexco är en väldigt viktig byggsten i det ekosystemet. Som en följd av förvärvet, ökar båda företagens kunder sin räckvidd för att sända och ta emot fakturor elektroniskt, fortsätter Allikas.

Förstärka utvecklingen av den schweiziska marknaden för elektronisk fakturering
Att öka andelen elektronisk fakturering är en målsättning för de schweiziska myndigheterna. Deras initiativ följer den pågående utvecklingen i många europeiska länder. I slutet av år 2018 ställs det krav på över 300 000 myndigheter och organisationer i EU att sända, ta emot och processa fakturor elektroniskt. OpusCapita, en pionjär och marknadsledare på den nordiska e-faktureringsmarknaden, är den utvalda partnern att leverera digitaliserade lösningar och processer för elektronisk fakturering till de svenska och finska myndigheterna.

– Med vår långa erfarenhet inom elektronisk fakturering kommer vi kunna bidra med ökat värde till marknaden, och stödja övergången från papperslösa PDF-fakturor till strukturerad elektronisk fakturering. Den metoden är effektivare och tillför mer värde för både leverantör och beställare, säger Ahti Allikas.

– Att vara en del av OpusCapitas väletablerade affärsnätverk förstärker Billexcos befintliga tjänster och lösningar som vi kan erbjuda till både nuvarande och framtida kunder. Vi kommer kunna erbjuda riktiga och strukturerade e-fakturor i en internationell kontext, säger Walter Hagmann, grundare och ägare av Billexco AG.

– Förvärvet öppnar för nya möjligheter för gränsöverskridande fakturering. Våra kunder kommer även kunna dra nytta av OpusCapitas kraftfulla lösningar för hela värdekedjan, från inköp till betalning. Jag ser fram emot att utveckla nätverket ytterligare, säger Hagmann.
Mr. Hagmann kommer fortsätta att arbeta för OpusCapita i syfte att expandera verksamheten på den schweiziska marknaden, även efter att affären planeras vara avslutad i mitten av juli 2017. Förvärvet påverkar inte den dagliga verksamheten på portalen och faktureringsservicen fortsätter som tidigare.